Ενώνουν τις δυνάμεις τους ΕΚΑΠΤΥ και ΕΚΠΑ

Ενώνουν τις δυνάμεις τους ΕΚΑΠΤΥ και ΕΚΠΑ

Ενώνουν τις δυνάμεις τους ΕΚΑΠΤΥ και ΕΚΠΑ

Την κοινή τους δράση για τα σεμινάρια που θα γίνουν με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και στα συστήματα ποιότητας παρουσίασαν το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΚΑΠΤΥ κα Ρίτα Μωραϊτάκη Πικρού παρουσιάζοντας την ομάδα του ΕΚΑΠΤΥ τόνισε: «Το ΕΚΑΠΤΥ είναι ΔΕΚΟ εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Παρέχει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Είναι οργανισμός πιστοποίησης, διαπιστευμένος από τον ΕΣΥΔ».

Εν συνεχεία πρόσθεσε: «Όραμα του ΕΚΑΠΤΥ είναι να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας στην παροχή λύσεων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και ποιότητας. Αγωνιζόμαστε για αριστεία, καινοτομία και υψηλή ποιότητα. Παρέχουμε υπηρεσίες με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα. Μοιραζόμαστε τη γνώση και τις εμπειρίες στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Συμπεριφερόμαστε ώστε να παρέχουμε αποτελεσματικές και εξιδεικευμένες υπηρεσίες. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και την κουλτούρα των ενδιαφερόμενων μερών. Προωθούμε την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συναίνεση».

Η κα Μωραϊτάκη Πικρού κατέληξε: «Το ΕΚΑΠΤΥ έως σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερες από 900 παραγωγικές, εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο της Υγείας. Είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητας σχετικά με την πιστοποίηση φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας»

Ο Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τόνισε: «Με πρωτοβουλία της κας Μωραϊτάκη Πικρού ξεκίνησε αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμα στην ελληνική κοινωνία στην αγορά των τεχνολογιών υγείας, ως προς τη γνώση που έχουμε για τις τεχνολογίες υγείας και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας. Επειδή οι κανονισμοί αλλάζουν και επειδή ακόμα και γιατροί αγνοούν κανονισμούς και υποχρεώσεις τους, οδηγηθήκαμε στην απόφαση να κάνουμε σεμινάρια, που να μην απευθύνονται μόνο στις εταιρίες και τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα προϊόντα, αλλά και στους φαρμακοποιούς και τους επαγγελματίες της υγείας, να τους ενημερώσουμε και να τους επιμορφώσουμε για το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο κανονισμών που πρέπει να ακολουθείται για να είναι οι ασθενείς και οι χρήστες των προϊόντων ασφαλείας. Το πρώτο σεμινάριο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό μας έδωσε την ώθηση να ξεκινήσουμε ένα δεύτερο κύκλο σεμιναρίων από τον ερχόμενο Οκτώβριο».