Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας – Ας μιλήσουμε για την Αιμοδοσία

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας – Ας μιλήσουμε για την Αιμοδοσία

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας – Ας μιλήσουμε για την Αιμοδοσία

Μετά τον έλεγχο της πανδημίας, η οποία ανέδειξε με τον πιο σκληρό  τρόπο την ανεπάρκεια αίματος στη χώρα μας, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας διοργανώνει μια μεγάλη Ημερίδα που αφορά στο φλέγον ζήτημα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Σε μία περίοδο που ο εθελοντισμός περιορίστηκε,  κατά συνέπεια και η προσφορά αίματος, ήρθε η ώρα να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στην Αιμοδοσία.

Στο πρόγραμμα της Ημερίδας θα περιλαμβάνονται θέματα για την κατάσταση της Αιμοδοσίας στη χώρα μας, τις καλές πρακτικές προσέλκυσης αιμοδοτών, τη σπουδαιότητα της άδολης προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, την επάρκεια, την ασφάλεια και τις ανάγκες σε αίμα των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών που πάσχουν από Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία).

Θα τονιστεί η έλλειψη οργάνωσης στο χώρο της Αιμοδοσίας, που αναγκάζει χιλιάδες ασθενείς να ζουν με την αγωνία της επάρκειας αίματος και της πολύτιμης μετάγγισης που χρειάζονται για να κρατηθούν στη ζωή.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 στις 9.30-14.30, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Με την ελπίδα να γίνει η απαρχή της ενημέρωσης και η εφαρμογή μέτρων για το μείζον αυτό θέμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

09:15-09:30 Προσέλευση-Εγγραφές
09:30-09:45 Καλωσόρισμα-Εισαγωγή
Ελένη Μιχαλάκη
09:45-11:15 Στρογγυλή Τράπεζα Ι
Μεταγγίσεις Αίματος-Ασφάλεια, Ποιότητα, Μελλοντικές εξελίξεις
Προεδρείο: Μαρία Χατζηκύρκου, Αιματολόγος, Διευθύντρια Κέντρου Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Δέσποινα Παντελίδου, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
• Έλεγχος για μεταδιδόμενα νοσήματα
Ομιλήτρια: Βάσω Μπακαλούδη, Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Κέντρου Αίματος – Επιστημονικά Υπεύθυνη,
Κέντρου Μοριακού Ελέγχου, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
• Ποιοτικός έλεγχος παραγώγων αίματος – Λειτουργία Υπηρεσιών βάσει
προτύπων ποιότητας – Ο ρόλος της επιθεώρησης
Ομιλητής: Γεώργιος Μαρτίνης, Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
• Συμβολή πληροφοριακών συστημάτων στην ασφαλή Αιμοθεραπεία
Ομιλήτρια: Άννα Κιουμή, Αιματολόγος, Αν. Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος Γ. Ν. Παπαγεωργίου
• Καινοτόμες θεραπείες διάσωσης αίματος
Ομιλήτρια: Σοφία Ντελίκου, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., ΜΜΑ & ΔΝ, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Πρόεδρος Τμ.
Ερυθρού Αιμοσφαιρίου και Αιμοσφαιρινοπαθειών ΕΑΕ
• Τεχνητό αίμα
Ομιλητής: Γεώργιος Καλτσούνης, Βιοπαθολόγος, Επιμελητής Α’, Κέντρο Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
11:15-12:00 Διάλειμμα – Καφές
12:00-12:45 Στρογγυλή Τράπεζα ΙΙ
Εθελοντική Αιμοδοσία-Επάρκεια Αίματος
Προεδρείο: Ειρήνη Χατζοπούλου, Υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης
Βασίλης Δήμος, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας
• ΕΚΕΑ: Σχεδιασμός (του Ε.ΚΕ.Α.) για την Aιμοδοσία στη χώρα μας
Ομιλητής: Παναγιώτης Κατσίβελας, Πρόεδρος του ΕΚΕΑ
• ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ: 25 χρόνια δίπλα στους Θαλασσαιμικούς: Και Περικλής και
Ελύτης, γιατί μία φορά δεν φτάνει

Ομιλητής: Βασίλης Περιφάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
• ΠΟΣΕΑ: Η προσφορά των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
Ομιλητής: Θεολόγος Ζώτος, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
(ΠΟΣΕΑ)
12:45-13:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙIΙ
Η Αιμοδοσία στη χώρα μας – Προβλήματα επάρκειας
Προεδρείο: Ευαγγελία Γιαρτζά, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Άγιος Παύλος
Μαρία Χατζητάκη, Βιοπαθολόγος, Συντoνίστρια Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
Γ.Ν. Λάρισας
• Η καθημερινότητα σε μια Υπηρεσία Αιμοδοσίας που εξυπηρετεί Μονάδα
Μεσογειακής Αναιμίας
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Χαλκιά, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
• Εκκλήσεις σε αιμοδότες – προσέλκυση αιμοδοτών
Ομιλήτρια: Γεωργία Νεοχωρλή, Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρου Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
• Η καθημερινότητα ενός θαλασσαιμικού που περιμένει την επόμενη μετάγγιση
Ομιλήτρια: Αθανασία Σισκούδη, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Μέλος ΕΣΘΑ
13:30-13:45 Διάλειμμα
13:45-14:30 Στρογγυλή Τράπεζα ΙV

Διαχείριση Αίματος και Αιμοθεραπείας ασθενών
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Πολίτη, Ομότιμος Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Αιματολόγος, Επιστημονική Σύμβουλος
ΕΟΔΥ για το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων (ΣΚΑΕΜ)
Ευθυμία Βλαχάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας – Αιμοσφαιρινοπαθειών Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
Ιπποκράτειο
Μαρία Γκανίδου, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”
• Χαιρετισμός και θέση της ΔΟΘ για τον νέο κανονισμό της ΕΕ για το αίμα
Ομιλήτρια: Ανδρούλα Ελευθερίου, Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας
• Διαχείριση αιμοθεραπείας ασθενών και τι μας δίδαξε η πανδημία στη
διαχείριση αίματος (συλλογή / διάθεση)

Ομιλήτρια: Ελευθερία Ζερβού, Συντονίστρια Διευθύντρια Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
• Κατάργηση καλύψεων αίματος-Πιθανές συνέπειες στη Λειτουργία Συλλόγων
Εθελοντών αιμοδοτών και στην επάρκεια αίματος

Ομιλήτρια: Ελένη Χασαποπούλου, Aιματολόγος συνταξιούχος, πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια Κέντρου
Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
14:30-14:40 Συμπεράσματα Ημερίδας
14:40 Τιμητικές Βραβεύσεις
15:00 Γεύμα