DRG: Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ελληνικών Νοσοκομείων

DRG: Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ελληνικών Νοσοκομείων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «DRG: Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ελληνικών Νοσοκομείων», που διοργανώθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Γεωργίου Καράντζα της ΕΣΗΕΑ από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ –  Ελληνικό Ινστιτούτο DRG. Πλήθος συνέδρων κατέκλυσε τον χώρο, ενώ περισσότεροι από 500 καλεσμένοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου μέσω διαδικτύου.  

Χαιρετισμό απηύθυναν, ο Υπουργός Επικρατείας κος Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Υγείας, κος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας κος Δημήτρης Βαρτζόπουλος,  ο βουλευτής Νομού Φλώρινας κος Σταύρος Παπασωτηρίου, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κα Νίκη Δανδόλου η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κα Νίκη Τσούμα,. Με την παρουσία τους την εκδήλωση τίμησαν, ο κος Νεκτάριος Παπαβασιλείου, Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης), ο κος Παναγιώτης Μπογιατζίδης, Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), ο κος Ιωάννης Καρβέλης, Διοικητής της 6ης ΥΠΕ,   Εκπρόσωποι Υπουργείων, Φορέων Υγείας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας και του Τύπου.

Το 1ο Συνέδριο του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ αποτελεί το επιστέγασμα της προόδου και των θετικών αποτελεσμάτων των εργασιών που εκπονεί το  Ελληνικό Ινστιτούτο DRG, ως υπεύθυνος φορέας για την εισαγωγή, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση ενός δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών. Με ιδιαίτερη χαρά, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού κος Παντελής Μεσσαρόπουλος  ανακοίνωσε στον εναρκτήριο λόγο του την επίτευξη του πλέον σημαντικού στόχου, την άμεση και πλήρη εφαρμογή του νέου Σύστηματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου ”Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG” ενόψει της καθολικής εφαρμογής των DRG στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, η οποία αποτελεί την αφετηρία για μια δικαιότερη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων μέσω της ακριβούς και τεκμηριωμένης αποτίμησης του νοσοκομειακού έργου και της ορθολογικότερης κάλυψης της νοσοκομειακής δαπάνης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Διοικητές των ΥΠΕ και νοσοκομείων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, στελέχη του ΚΕΤΕΚΝΥ & εκπρόσωποι των αναδόχων του έργου παρουσίασαν τις προκλήσεις στην εφαρμογή των DRG για τα Ελληνικά Νοσοκομεία & τους εμπλεκόμενους Φορείς Υγείας, την αναγκαιότητα της ανάπτυξης & εφαρμογής μηχανισμού ποιοτικού  ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) καθώς και τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου σε χιλιάδες περιστατικά  (133.900) Νοσοκομείων της 7ης Υ.ΠΕ  μέσω  της πλατφόρμας  DRG: plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε επίσης η Διεθνής Εμπειρία από την εφαρμογή συναφών συστημάτων DRG σε Ευρωπαϊκές χώρες: Διακυβέρνηση, Προκλήσεις & Τάσεις, σε χώρες όπως η Γερμανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Σλοβακία, με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς κύρους όπως ο  Christian Jacobs  & ο Martin Braun.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνοψίζονται στα εξής:

  1. Αναγνωρίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς η αναγκαιότητα καταγραφής του παραγόμενου έργου των νοσοκομείων και η αποζημίωση τους από τους αντίστοιχους φορείς (ΕΟΠΥΥ, ΕΔΟΕΑΠ κ.α) μέσω ενός σύγχρονου και δυναμικού συστήματος DRG.
  2. Η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων είναι το κλειδί για ένα σύγχρονο σύστημα αποζημίωσης αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.
  3. Το έργο ελέγχου της κωδικοποίησης  αποδεικνύεται ένα έργο με ισχυρό συντελεστή οφέλους στην συνάρτηση κόστους – οφέλους και αποδεικνύει – είτε στην αυθεντική του μορφή, είτε  με παραλλαγές – προσαρμογές  στις εξελίξεις της υγειονομικής αγοράς και στις επιταγές της κοινωνίας – πως τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποτελούν το κυριότερο εργαλείο αντιμετώπισης των προβλημάτων εκτίμησης και στάθμισης των νοσοκομειακών εκροών.
  4. Η αναγκαιότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης σε στοχευμένες εκπαιδεύσεις του ιατρικού προσωπικού καθώς και στη βελτίωσης της ιατρικής κωδικοποίησης μέσω της  χρήσης ψηφιακών εργαλείων (Τεχνητή Νοημοσύνη – AI).
  5. Η διεθνής εμπειρία δικαιώνει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ  ως προς την ολιστική το προσέγγισή του  στο έργο, τον σχεδιασμό της αλληλουχίας των βημάτων στο χτίσιμο του συστήματος των DRG και φυσικά για την επιλογή της εξωστρέφειας και των συνεργασιών ως πολιτική αλληλεπίδρασης με την κοινωνία και τις αγορές.

Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή τους στο συνέδριο του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ όλους τους συμμετέχοντας: τους φορείς υγείας, όπως Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Νοσοκομεία, ΕΟΠΠΥ, τους  επιστημονικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, τους ιατρικούς συλλόγους, τους επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές, επιστήμονες κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών, τα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της  πράξης  «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.