Διήμερο επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ

Διήμερο επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ

Διήμερο επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ

Ογκολογία ακριβείας. Η επόμενη μέρα στη θεραπεία του καρκίνου

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση οδήγησαν στην  ογκολογία ακριβείας, τη νέα επιστημονική επιταγή στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η ογκολογική θεραπεία αποτελεί ολοένα και περισσότερο διεπιστημονική προσπάθεια με την ακτινοθεραπεία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, όπως επισήμαναν οι συμμετέχοντες από το σύνολο των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την ίαση και τη φροντίδα του ογκολογικού ασθενή, στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο της ΑΚΟΣ με θέμα: «Οι ακτίνες στην ογκολογία ακριβείας», το οποίο έλαβε χώρα στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2023.

Η υβριδική απεικόνιση στην ακτινοθεραπεία ακριβείας

Η υβριδική απεικόνιση είναι το νέο δεδομένο στην ακτινοθεραπεία ακριβείας τόνισε η Ογκολόγος/ Ακτινοθεραπευτής & Πρόεδρος της ΑΚΟΣ Δρ. Δέσποινα Κατσώχη σημειώνοντας: « Η εξέλιξη στον τομέα της απεικόνισης και των λογισμικών προκάλεσε άλματα στην πορεία της ακτινοθεραπείας για να μιλάμε σήμερα για υβριδική απεικόνιση, ρομποτική  υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή της 4D ακτινοθεραπείας. Επιπλέον η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ακτινοθεραπεία να κερδίζει συνεχώς εφαρμογές και ενδείξεις. Όλα αυτά προς όφελος του ασθενούς ο οποίοπς απολαμβάνει θεραπεία με υψηλή ευστοχία για  καλύτερα αποτελέσματα αλλά και με λιγότερες παρενέργειες σε συντομότερο χρόνο».

Στην τεχνητή νοημοσύνη,  το σύγχρονο εργαλείο στην φαρέτρα του Ακτινολόγου που συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού, εστίασε στην ομιλία της η Δρ. Αθηνά Βούρτση, Ειδική ακτινοδιαγνώστρια μαστού η οποία ανέφερε επεξηγηματικά: «Όπως ο εγκέφαλος του Ακτινολόγου επεξεργάζεται τις εικόνες της μαστογραφίας, της τομοσύνθεσης, των υπερήχων ή της μαγνητικής μαστογραφίας προκειμένου να καταλήξει σε ορθή διάγνωση, έτσι και οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι εκπαιδευμένοι με χαρακτηριστικά από δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών, ώστε να συνδυάζουν τις πληροφορίες  και να εξάγουν συμπεράσματα στη διάγνωση της νόσου. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υποβοηθά τον Ακτινολόγο  για τη μελέτη της μαστογραφίας και της τομοσύνθεσης προσφέροντας υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια στη διάγνωση και μειώνοντας τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Η συνεχιζόμενη έρευνα και βελτίωση των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ανοίγει νέους ορίζοντες στην απεικόνιση του μαστού»

Στην αξία του εκτεταμένου μοριακού ελέγχου, στη σημασία της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας από τα νέα μοριακά τεστ και  στην αναγκαιότητα να έρθουν και στην Ελλάδα τα λεγόμενα molecular tumor boards, δηλαδή μοριακά ογκολογικά συμβούλια που θα κατευθύνουν τον ασθενή και τους ιατρούς σε βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές με βάση την μοριακή βιολογία του όγκου του ασθενή, αναφέρθηκε ο Δρ. Δημήτρης Ματθαίος Παθολόγος Ογκολόγος. Ο Δρ. Ματθαίος αναφέρθηκε και στις ελλείψεις που υπάρχουν στη  χώρα μας σε θέματα αποζημίωσης μοριακών βιοδεικτών που είναι απαραίτητοι για την εξατομικευμένη ιατρική στους ογκολογικούς ασθενείς ενώ παρέθεσε τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος προκειμένου οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στους βιοδείκτες οι οποίοι αποτελούν τη νέα εποχή της Μοριακής Ογκολογίας και εξατομικευμένης ιατρικής.

Το THERANOSTICS  ένα νέο πεδίο εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής παρουσίασε ο Πυρηνικός ιατρός Μερκούριος Βογιατζής. Το THERANOSTICS –από τον συνδυασμό των λέξεων θεραπεία (therapeutics) και διάγνωση (diagnostics)- εφαρμόζεται επιτυχώς,  κυρίως στον ορμονοάντοχο καρκίνο του Προστάτη και μια ομάδα νεοπλασματικών νοσημάτων, γνωστά ως Νευροενδοκρινείς Όγκοι.

Στον καθοριστικό ρόλο του γενικού ιατρού στη φροντίδα του ογκολογικού ασθενή εστίασε ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Δρ.  Κωνσταντίνος  Μπαλάσκας. Όπως επισήμανε, οι ασθενείς με καρκίνο, θεωρούνται πλέον ασθενείς με χρόνια νόσο, καθώς το 50% εξ’ αυτών θα υπερβεί την πενταετή επιβίωση. Με δεδομένο ότι σε όλα τα στάδια της νόσου, από τη διάγνωση και μετά, ο ασθενής εκτός από ενδονοσοκομειακή θα χρειαστεί και εξωνοσοκομειακή πολυπαραγοντική ιατρική φροντίδα, ο γενικός/οικογενειακός ιατρός ο οποίος έχει οικοδομήσει μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ογκολογικού ασθενή σε στενή συνεργασία με τις επιστημονικές ειδικότητες που εμπλέκονται με τη θεραπεία και τη φροντίδα του.