Bayer: Αποστολή μας η προσφορά της επιστήμης για μια καλύτερη ζωή

Bayer: Αποστολή μας η προσφορά της επιστήμης για μια καλύτερη ζωή

Bayer: Αποστολή μας η προσφορά της επιστήμης για μια καλύτερη ζωή

Η ανάγκη για ασθενοκεντρικά συστήματα Υγείας ήταν εμφανής ακόμη και πριν την πανδημία. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική, αφού είναι πλέον σαφές ότι ο ευρύτερος χώρος της Υγείας χρήζει αναδιάρθρωσης και γενναίων αλλαγών. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, οι εταιρείες, η πολιτεία αλλά και οι επιμέρους παράγοντες του χώρου της Υγείας έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bayer έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια ένα ασθενοκεντρικό μοντέλο, με τους ασθενείς και τις ανάγκες τους να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Η στρατηγική της εταιρείας στον συγκεκριμένο πυλώνα δομείται σε άξονες όπως η εξασφάλιση πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, η έρευνα κι ανάπτυξη που συμβάλλει στην δημιουργία και ανάπτυξη νέων προτύπων θεραπείας και η ασφάλεια των ασθενών.

Όσον αφορά τον τελευταίο άξονα, στην Bayer Ελλάς είμαστε υπερήφανοι για την υποστήριξη των ασθενών μέσα από δράσεις και καμπάνιες που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίησή τόσο, των ίδιων των ασθενών, όσο και όλων των εμπλεκομένων στο χώρο της υγείας και την αρτιότερη ενημέρωσή των ίδιων αλλά και του γενικού πληθυσμού. Ένας καλά ενημερωμένος ασθενής είναι ένας ασθενής που συμβάλλει καταλυτικά και ενεργητικά και ο ίδιος στη διαχείριση της υγείας του.

Δράσεις

Για παράδειγμα, στις φετινές δράσεις μας συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες που ενισχύου την ενημέρωση των ασθενών για σημαντικά θέματα, όπως η αξία του εμβολιασμού κατά της COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, με μεγάλη χαρά βρεθήκαμε ανάμεσα στους υποστηρικτές της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για την παραγωγή τηλεοπτικού σποτ το οποίο απευθύνεται στα άτομα που ζουν με χρόνιες παθήσεις και προωθεί το μήνυμα της εμπιστοσύνης προς τους εμβολιασμούς. Επίσης, και φέτος σταθήκαμε αρωγοί των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης, υποστηρίζοντας τον Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας για την δημιουργία 10 γραφιστικών videos , αλλά και την Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για την διοργάνωση δράσεων και δραστηριοτήτων για τον εορτασμό αυτής της παγκόσμιας ημέρας.  

Επιπλέον, η Bayer Ελλάς υποστηρίζει τον Σύλλογο Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών για περισσότερο από 10 χρόνια, τόσο στις εκστρατείες ενημέρωσης για τη σπάνια αυτή διαταραχή, όσο και με ένα ολοκληρωμένο  πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών  υδροθεραπείας στα μέλη του Συλλόγου. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθήνας (ΚΕΦΙ) και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), ενώ υποστηρίζουμε πληθώρα δράσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη για κατοίκους ακριτικών νησιών, μέσα από τη συμβολή μας στην προσφορά δωρεάν εξετάσεων από τους εθελοντές της ομάδας Αιγαίου.

Η απήχηση και η καταλυτική συνεισφορά όλων των παραπάνω ενεργειών μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον και χτίζουν το έδαφος για περαιτέρω συνέχισή τους.

Όσον αφορά την εξασφάλιση πρόσβασης στους ασθενείς σε καινοτόμες θεραπείες, η Bayer κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λάβουν τα προϊόντα της έγκαιρη έγκριση, ενώ δημιουργεί προγράμματα που αξιολογούν και επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Τέλος

μέσα από τα εξελιγμένα τμήματα Έρευνας κι Ανάπτυξης, η Bayer εφευρίσκει και εξελίσσει καινοτόμες θεραπείες και σκευάσματα τα οποία απαντούν σε εξειδικευμένες ανάγκες.

Αν κάτι έγινε σαφές από την πανδημία είναι ότι χρειαζόμαστε μια ακόμη πιο ασθενοκεντρική ματιά στον τρόπο που σχεδιάζουμε όχι μόνο τα συστήματα Υγείας, αλλά και τις δράσεις εταιρειών και άλλων φορέων. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι σύμμαχοι.