Αναγκαία η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας

Αναγκαία η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας

Αναγκαία η μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής φροντίδας

Tο 2024 η φαρμακευτική δαπάνη αναμένεται να ξεπεράσει την αξία της αντίστοιχης δαπάνης του 2009, επισήμανε ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, Αντώνης Καρόκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 14th Pharma & Health Conference με θέμα «Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών» που διοργανώθηκε στις 12 Ιουλίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel (και online μέσα από το LiveOn Expo Complex) από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το περιοδικό Pharma & Health Business και το portal virus.com.gr.

Ο κ. Καρόκης εξήγησε ότι ο υπάρχων μηχανισμός χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης έχει αποτύχει πλήρως για τέσσερις λόγους: α) επιβραβεύει την αύξηση και τιμωρεί τη μείωση της κατανάλωσης, β) δεν αξιοποιούνται τα υπάρχοντα δεδομένα και οι αποφάσεις δεν είναι τεκμηριωμένες, γ) απουσιάζουν οι δομές ελέγχου και υλοποίησης «λειτουργικών» μεταρρυθμίσεων και δ) η πολιτεία αναδιανέμει το χρηματοδοτικό βάρος, ή δημιουργεί νέες δαπάνες αντί να επενδύει σε πολιτικές εξορθολογισμού της δαπάνης.

«Η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη δαπάνη του 2009» σημείωσε, εξηγώντας ότι η φαρμακευτική βιομηχανία θα παρέχει μέσω του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών το 57% της φαρμακευτικής δαπάνης το 2026, ενώ η συμμετοχή των ασθενών θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €). 

«Για πολλές θεραπείες που αφορούν σοβαρές παθήσεις το ύψος των απαιτούμενων επιστροφών μπορεί να μην είναι βιώσιμο, ενώ η απουσία ενιαίου προϋπολογισμού θα επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Και δεν πρέπει θα ξεχνάμε ότι σήμερα οι μη καταβαλλόμενες επιστροφές απειλούν το έλλειμα της γενικής κυβέρνησης και στερούν πόρους από άλλους τομείς του Συστήματος Υγείας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο της φαρμακευτικής χρηματοδότησης το οποίο θα πρέπει να βασιστεί σε μια πραγματιστική ποσοτική προσέγγιση που θα στοχεύει στην εξισορρόπηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού με την αναμενόμενη δαπάνη.

«Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χρηματοδότησης την επόμενη τετραετία», είπε ο κ. Καρόκης αναφέροντας μεταξύ άλλων την ανάγκη ανάπτυξης δομών ελέγχου παρακολούθησης της δαπάνης [π.χ. μηχανισμός ΕΚΑΠΥ για νοσοκομειακά φάρμακα με άμεσο ετήσιο όφελος εξοικονόμησης >τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000 €)], την αξιοποίηση και δημοσιοποίηση δεδομένων για τη δαπάνη, τη λειτουργία Κέντρου Δευτερογενούς Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας, την υλοποίηση δομικών μεταρρυθμίσεων (όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενή, η διασύνδεση βάσεων δεδομένων και δομών υγείας, οι δείκτες ποιότητας, η μονάδα παρακολούθησης δαπάνης ΕΟΠΥΥ κ.α.), καθώς και την ανάπτυξη συνταγογραφικών αλγορίθμων και τον έλεγχο της εφαρμογής τους με ενίσχυση γενοσήμων και οικονομικών θεραπειών με εξυγίανση των πολιτικών τιμολόγησης και αποζημίωσης.

«Απαιτούνται συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου και εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού Αξιολόγησης Τεχνολογικών Υγείας (ΗΤΑ). Αλλά το βασικότερο είναι ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την οικονομική ευθύνη των παρεμβάσεών της που αφορούν στην εισαγωγή νέων δαπανών ή την απαλλαγή προϊόντων ή εταιριών από το χρηματοδοτικό βάρος», τόνισε ο κ. Καρόκης.

Εξυγίανση του μηχανισμού χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου Συστήματος Υγείας της χώρας, επιβάλλεται να συζητηθεί και η εξυγίανση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με τον Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων της ΜSD Ελλάδας.

«Απαιτείται μια πολυδιάστατη στρατηγική εκσυγχρονισμού του συστήματος χρηματοδότησης με ένα μείγμα παρεμβάσεων που θα αξιολογούνται και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες», εξήγησε ο κ. Καρόκης εκτιμώντας ότι έτσι θα μειωθούν οι συμμετοχές των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη, θα μειωθεί η σημερινή – μη παραγωγική και μη δικαιολογημένη – αύξηση του όγκου και συνακόλουθα της δαπάνης, θα προκύψει σημαντική ελάφρυνση του δημοσιονομικού βάρους της γενικής κυβέρνησης, θα εξυγιανθούν τα επίπεδα τιμών [π.χ. η κατάργηση της προστασίας του 7% που σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη τιμολόγησης εφαρμόζεται για όλα τα φάρμακα μπορεί να μειώσει τη δαπάνη κατά ~διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 €) στο σύνολο της αγοράς], θα αυξηθούν οι επενδύσεις και θα ενισχυθεί χρηματοδοτικά το Σύστημα Υγείας.

«Η εξυγίανση του Συστήματος Υγείας δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αν δεν εξυγιανθεί ο μηχανισμός χρηματοδότησης όλων των βαθμίδων περίθαλψης», υπογράμμισε ο κ. Καρόκης κλείνοντας την ομιλία του.