''Ανθίζω με την ΑΚΟΣ'' - ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ

”Ανθίζω με την ΑΚΟΣ” – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ

”Ανθίζω με την ΑΚΟΣ” – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ

ΛOΓΩ EKTAKTΩN KAIPIKΩN ΣYNΘHKΩN H EKΔHΛΩΣH THΣ AKOΣ ΠOY EΠPOKEITO NA ΛABEI XΩPA ΣHMEPA ΣTO CROWN PLAZA ME OMIΛHTPIA THN KA KAΣTPINEΛΛH ANABAΛΛETAI. ΣYNTOMA ΘA ENHMEPΩΣOYME ΓIA TH NEA HMEPOMHNIA THΣ EKΔHΛΩΣHΣ.