Άμεσες προτεραιότητες για την βελτίωση της διαχείρισης και αντιμετώπισης του καρκίνου

Άμεσες προτεραιότητες για την βελτίωση της διαχείρισης και αντιμετώπισης του καρκίνου

Άμεσες προτεραιότητες για την βελτίωση της διαχείρισης και αντιμετώπισης του καρκίνου

Κοινή επιστολή έστειλαν η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, το ΕΚΠΑ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομίας, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και ο Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος προς τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με τις άμεσες προτεραιότητες στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Επισημαίνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου, ο ΣΦΕΕ σε συνεργασία με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα διοργάνωσε κλειστή συνάντηση εργασίας, όπου συμμετείχαν το Υπουργείο Υγείας, εκπρόσωποι της ιατρικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, των συλλόγων ασθενών, και της φαρμακοβιομηχανίας. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακοβιομηχανίας, συζήτησαν πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη, την διαχείριση και την αντιμετώπιση της νόσου του καρκίνου.

Τους βασικούς άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο, η σημασία των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, η αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας και η ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Αυτό αποτέλεσε και τη βάση της δημιουργίας αυτής της συμμαχίας. Στην συνέχεια της συνάντησης αυτής, εστάλη κοινή ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, υπογραμμίζοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη μιας εθνικής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση του Καρκίνου, ανάγκη που αναδεικνύεται από το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (EU Beating Cancer Plan)».

Η ομάδα εργασίας του ΣΦΕΕ για τον Καρκίνο, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες μέλη στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του καρκίνου μέσα από τις καινοτόμες θεραπείες που φέρνουν στο ελληνικό σύστημα υγείας, δημοσίευσε το προηγούμενο διάστημα τη Λευκή Βίβλο για τον καρκίνο, όπου περιγράφεται η κατάσταση της νόσου στην χώρα μας, οι τελευταίες παρεμβάσεις τις Πολιτείας, καθώς και οι προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας.

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν  μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του ΣΦΕΕ και των εταιρειών μελών του, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, να ενισχύσουν και να συμβάλουν στον εθνικό διάλογο για τη διαμόρφωση μιας ολιστικής προσέγγισης στην πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση του καρκίνου, ενώ παράλληλα αντανακλά την δέσμευση τους για μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική με επίκεντρο τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία, αλλά και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου έχει θέσει τον οδικό χάρτη, που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα συστήματα υγείας προς μια βιώσιμη και αποτελεσματική πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες στον τομέα της πιο αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του Καρκίνου, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όπως η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, το πρόγραμμα «Σπ. Δοξιάδης», μέσω του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα «Φ. Γεννηματά», όσο και σε επίπεδο διάγνωσης, με την εγκατάσταση σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων στην επικράτεια (PET/CT), αλλά φυσικά και στην θεραπεία, με την εισαγωγή και την καθημερινή χρήση τελευταίας τεχνολογίας καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων (σύγχρονες χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες και στοχευμένες θεραπείες). Παρ᾽όλα αυτά, η απουσία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού σχεδίου αντιμετώπισης λειτουργεί ανασταλτικά στην απόδοση του μέγιστου οφέλους των παρεμβάσεων, τόσο στην υγεία του πληθυσμού, όσο και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας.

Υπό την οπτική αυτή, τον Φεβρουάριο του 2022 οι ασθενείς, η ιατρική κοινότητα και η φαρμακοβιομηχανία λάβαμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό και στον τέως Υπουργό Υγείας τις κοινές μας προτάσεις, με στόχο την έναρξη Εθνικού Διαλόγου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης του Καρκίνου.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα θέματα, που θεωρούμε ότι χρήζουν άμεσης προώθησης από μέρους σας, όπως:

  1. Εθνικό Μητρώο Καρκίνου. Η απουσία αρχείου καταγραφής νεοπλασιών στερεί την Πολιτεία από τα απαραίτητα πληθυσμιακά δεδομένα για την κατάρτιση εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα, καθιστά αδύνατη τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, όπως τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου. Οι εργασίες της Ομάδας που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας, για το Εθνικό Μητρώο Καρκίνου, έχουν προχωρήσει και βαίνουν προς ολοκλήρωση εντός του Σεπτεμβρίου, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστούν, αφενός η συνέχιση και τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία πρόκειται να γίνει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφετέρου τα πρακτικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή και έναρξη της λειτουργίας του, μέχρι το τέλος του έτους.
  2. Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών. Οι βιοδείκτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον καρκίνο, καθώς αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις νέες εξατομικευμένες θεραπείες και την ιατρική ακριβείας, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της νόσου. Η έλλειψη σαφούς διαδικασίας για την έγκριση και αποζημίωση βιοδεικτών στη χώρα μας, δημιουργεί αφενός σοβαρές ανεπάρκειες και καθυστερήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας, οδηγώντας σε διακρίσεις και ανισότητες στην ογκολογική περίθαλψη και αφετέρου δημιουργούν σπατάλη πόρων. Η υιοθέτηση μίας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και αποζημίωσης βιοδεικτών αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί, τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς, όσο και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
  3. Ανακουφιστική φροντίδα. Η θέσπιση της ανακουφιστικής φροντίδας των ογκολογικών ασθενών, τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτέλεσε μεγάλο βήμα για την διαχείριση του καρκίνου. Η ανάγκη για άμεση εφαρμογή του πλαισίου είναι δεδομένη, καθώς αυτή τη στιγμή ο θεσμός υπηρετείται με πολλά εμπόδια, κυρίως από τα ιατρεία πόνου των νοσοκομείων, των οποίων η λειτουργία θα πρέπει να ενισχυθεί. Παράλληλα, η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού τους, προκειμένου να οργανώσει ένα εκτενές εθνικό δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι συνυπογράφοντες, ασθενείς, ακαδημαϊκή-επιστημονική κοινότητα και φαρμακοβιομηχανία, με αίσθημα αμοιβαίας συνεργασίας, θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας, ενώ ευελπιστούμε να στηρίξετε και εσείς την πρωτοβουλία μας για έναρξη Εθνικού Διαλόγου, για τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με επίκεντρο τον ασθενή και τη Δημόσια Υγεία.  

Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής Ογκολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πρύτανης ΕΚΠΑ

Ελευθέριος Ζέρβας, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου

Αφροδίτη Νόννη, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομίας

Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Ζένια Σαριδάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας