Επισκέπτες Υγείας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στις 3-6 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας στις 3-6 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα

Το 6ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας  θα διεξαχθεί στις 3-6 Νοεμβρίου στην Αθήνα με υβριδική μορφή (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία) στο ξενοδοχείο « Crowne Plaza» και  χαρακτηρίζεται από υψηλό επιστημονικό επίπεδο θεματολογίας και συμμετεχόντων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου  περιλαμβάνει την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο με  υποστηρικτές τους Επισκέπτες Υγείας που γνωρίζουν πώς να τη στηρίζουν με την συνεργασία των άλλων Επαγγελματιών Υγείας.

Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας  και την Δημόσια Κοινοτική Υγεία  έχοντας έναν πολυδύναμο ρόλο. Περισσότερες πληροφορίες: https://apr.com.gr/pseycongress2022/