3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ DRG plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE”

Την τρίτη κατά σειρά διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο : ‘’Ανάπτυξη μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)’. Αξιοποίηση της πλατφόρμας  DRG: plat_FORM HOSPITALS FUTURE», διοργανώνει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ, την Πέμπτη 13 Ιουλίου στις 15.00. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της  πράξης  «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.)» με Κωδικό ΟΠΣ 5174075, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εκδήλωση απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε στελέχη  των: Υπουργείου Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες (4η, 5η & 6η ΥΠΕ), Νοσοκομεία, ΕΟΠΠΥ. Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι δράσεις και οι στόχοι του  έργου, οι εφαρμογές της πλατφόρμας DRG plat_FORM HOSPITAL’S FUTURE και τρόποι αξιοποίησης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην Ελλάδα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των ελέγχων στο πλαίσιο του υποέργου «Σύμβαση παρόχου Ελέγχου & Συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση» καθώς επίσης και η σημασία της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών για την βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής κωδικοποίησης στην Ελλάδα. Τέλος θα γίνει αναφορά στο πλάνο εφαρμογής/επέκτασης των μηχανισμών ελέγχου σε όλες τις ΥΠΕ και στο μοντέλο βιωσιμότητας της πλατφόρμας   που εξασφαλίζουν την λειτουργία, συντήρηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ Α.Ε.), πιστό στις αρχές του για ανεξαρτησία, διαφάνεια, ουδετερότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, ξεκινά με την πρώτη διαδικτυακή του εκδήλωση τις δράσεις  προς ενημέρωση και κινητοποίηση  των εργαζόμενων στον χώρο τα Υγείας, αλλά και του ευρέος κοινού.  

Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ:

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή μπορείτε να καλέσετε: 210 3648337