23 διακεκριμένοι ομιλητές και περισσότεροι από 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο“PHARMA 4.0 FUTURE”

23 διακεκριμένοι ομιλητές και περισσότεροι από 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο “PHARMA 4.0 FUTURE”

23 διακεκριμένοι ομιλητές και περισσότεροι από 270 συμμετέχοντες στο συνέδριο“PHARMA 4.0 FUTURE”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου PHARMA 4.0 FUTURE, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα. Το διήμερο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, προσέλκυσε περισσότερους από 60 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία και 210 συμμετέχοντες με διαδικτυακή παρακολούθηση.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία με θέμα «Personalizing medicine through big data and artificial intelligence».

Στη διάρκεια του συνεδρίου έλαβαν χώρα 23 ομιλίες από 11 διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και 12 ειδικούς της βιομηχανίας από 9 χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία), γεγονός που κατέστησε το συνέδριο PHARMA 4.0 FUTURE μία πραγματικά διεπιστημονική και διεθνή εκδήλωση.

Τα κύρια συμπεράσματα που εξήχθησαν συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Η απαιτούμενη τεχνολογία που θα αλλάξει τα δεδομένα στην παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων, εναρμονίζοντάς τη με τις αρχές του Industry 4.0 είναι ήδη διαθέσιμη. Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες υλοποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των διεργασιών σε πραγματικό χρόνο, τη συνεχή παραγωγή, την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων AI/ML, τα ψηφιακά δίδυμα κλπ.
  • Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχει πολύ χαμένο έδαφος που πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά στην πρακτική υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Τα κύρια εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι: α) η υφιστάμενη νοοτροπία και β) η έλλειψη διεπιστημονικής προσέγγισης από όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Συζητήθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευση τόσο του υφιστάμενου όσο και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση για την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων, με σκοπό να εφαρμοστούν τώρα στον ορθολογικό σχεδιασμό της παραγωγής και γενικότερα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διαρκής συνεργασία μεταξύ των όμορων επιστημονικών τομέων της φαρμακευτικής, της μηχανικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ο κύριος μοχλός αλλαγής για τον απαιτούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό προς το Pharma 4.0.
  • Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του συνεδρίου PHARMA 4.0 FUTURE ήταν πως κατάφερε να φέρει κοντά επιστήμονες με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες από πολλούς κλάδους, που μοιράστηκαν την τεχνογνωσία τους, εντόπισαν τις κύριες τρέχουσες προκλήσεις , πρότειναν τις σχετικές λύσεις και ανέδειξαν τόσο τις υπάρχουσες εφαρμογές, όσο και τις μελλοντικές τάσεις.
Την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτέλεσαν οι κ.κ. Δημήτριος Μ. Ρέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Δημήτριος Ασκούνης, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, και Πανώριος Μπενάρδος, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Χαιρετισμό απηύθυναν στο συνέδριο οι κ.κ. Δημήτριος Ρέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Lilian Azzopardi, Head of Department of Pharmacy, Faculty of Medicine and Surgery, University of Malta, President of EAFP Malta, Ιουλία Τσέτη, φαρμακοποιός, MSc., Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ (Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη), μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Global Compact Network Hellas, Spiro Spireas, Ph.D., D.Sc. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Sigmapharm LLC, USA.

Σοφία Τράντζα, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, Δέσποινα Μακριδάκη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Βασίλειος Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Δημήτριος Μωραϊτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, και Κλεομένης Μπάρλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος της εταιρείας CBL Πάτρας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Παράλληλα με το συνέδριο, λειτούργησε διαδικτυακή έκθεση την οποία «επισκέφτηκαν» 240 άτομα.

Το PHARMA 4.0 FUTUREτελούσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Pharma Innovation Forum.

Το συνέδριο οργάνωσε η εταιρεία Noufio Communication Services.