1η Εκπαιδευτική Διαδικτυακή ημερίδα ΕΙΠΕΕΣ

1η Εκπαιδευτική Διαδικτυακή ημερίδα ΕΙΠΕΕΣ

1η Εκπαιδευτική Διαδικτυακή ημερίδα ΕΙΠΕΕΣ

Η πρώτη ημερίδα του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Ινστιτούτου Παιδικής, Εφηβικής και Ενηλίκων Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Ε.Ι.Π.Ε.Ε.Σ., θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022 και αποτελεί στην πραγματικότητα την συνέχεια των οργανωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της επιστημονικής ομάδας που έχει συστήσει το Ινστιτούτο.

Προ δεκαετίας, τον Σεπτέμβριο του 2011 με το πρώτο Συνέδριο για την ΠΣ ή ΣκΠ, και στην συνέχεια με την σειρά των τριών Πανελληνίων Συνεδρίων (2015, 2016, 2018) των αφιερωμένων κυρίως στην Παιδική, Εφηβική και Νεαρών Ενηλίκων Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ή Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ), δώσαμε το στίγμα των στόχων του υπό σύσταση Ινστιτούτου, που τελικά συστήθηκε το 2019, αλλά λόγω της δύσκολης διετίας της πανδημίας του κορωνοϊού, τώρα αρχίζει και επίσημα τις δραστηριότητές του.

Οι δύο αξιότιμοι Ομότιμοι και διεθνούς κύρους Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κ. Δαλάκας Μαρίνος και κ. Χρούσος Γεώργιος αποτελούν την χρυσή παρακαταθήκη της επιστημοσύνης και της αριστείας, αλλά και της εξωστρέφειας στην οποία στοχεύει η Ιατρική Σχολή Αθηνών. Οι αξιότιμοι συνάδελφοι κ. Γουλές Ανδρέας και κ. Βάρτζελης Γεώργιος είναι εγγύηση της διεπιστημονικότητας που εισαγάγαμε και κάναμε πράξη ήδη από το 2011, με το πρώτο Συνέδριο για την ΠΣ ή ΣκΠ.

Η παιδιατρική ΠΣ ή ΣκΠ απασχολεί όλο και περισσότερο την νευρολογική και παιδονευρολογική κοινότητα διεθνώς, ενώ η International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group (IPMSSG) έχει από 15ετίας καταρτίσει τα διαγνωστικά κριτήριά της και διακεκριμένα μέλη της υπήρξαν ομιλητές στα προηγούμενα Πανελλήνια Συνέδριά μας. Στην πρώτη αυτή διαδικτυακή ημερίδα του Ε.Ι.Π.Ε.Ε.Σ. θα γίνει κυρίως παρουσίαση των στόχων μας, για τον πιο οργανωμένο, συστηματικό και διευρυμένο τρόπο των δράσεών μας, αλλά και ομιλίες όλων των μελών του Ινστιτούτου, αλλά και συναδέλφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απευθυνόμαστε σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, νευρολόγους, παιδονευρολόγους, παιδιάτρους, ρευματολόγους, ανοσολόγους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ψυχολόγους και σπουδαστές, με σκοπό την ενημέρωση και τελικό ευκτέο αποτέλεσμα την ποιότητα ζωής των νεαρών ασθενών.

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ