Το ΥΓΕΙΑ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον τετραδιάστατο ενδοκαρδιακό υπέρηχο

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διενεργήθηκαν στο ΥΓΕΙΑ με απόλυτη επιτυχία διακαθετηριακές επεμβάσεις καρδιάς με χρήση της τρισδιάστατης και σε πραγματικό χρόνο ενδοκαρδιακής απεικόνισης, δηλαδή τετραδιάστατη τεχνολογία 4D-ICE, με τη χρήση ειδικού υπερήχου του οίκου SIEMENS.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων από τους κ.κ. Μιχάλη Χρυσοχέρη, Αναπληρωτή Διευθυντή και Κωνσταντίνο Σπάργια, Διευθυντή του Τμήματος, τοποθετώντας τη χώρα μας ανάμεσα στις πρώτες παγκοσμίως που εφάρμοσαν αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο.

Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη και προηγμένη διεθνώς μέθοδο απεικόνισης για την ακριβέστερη εκτέλεση διακαθετηριακών επεμβάσεων δομικών καρδιοπαθειών, όπως η διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων, η επιδιόρθωση αυτών με κλιπς αλλά και η σύγκλιση ενδοκαρδιακών οπών. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία απεικόνισης προς το παρόν διατίθεται και εφαρμόζεται μόνο σε ελάχιστα επιλεγμένα κέντρα αριστείας.

Συγκεκριμένα η τεχνολογία 4D-ICE, ξεπερνά τους περιορισμούς των υφιστάμενων απεικονιστικών μεθόδων, βελτιώνει την καθοδήγηση και άρα και τα αποτελέσματα αυτών των επεμβάσεων και είναι απόλυτα ασφαλής στη χρήση. Με τη χρήση ενός ειδικού καθετήρα που εισάγεται στο εσωτερικό της καρδιάς μέσω μίας φλέβας γίνεται τρισδιάστατη απεικόνιση, παρακολούθηση και καθοδήγηση όλων των σταδίων της επέμβασης, καθώς αυτή εξελίσσεται. Επιτυγχάνεται έτσι ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια για ένα άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, επιτρέπει διακαθετηριακές επεμβάσεις σε ασθενείς που μέχρι πρότινος δεν είχαν επαρκή απεικόνιση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μιχάλης Χρυσοχέρης Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ αναφέρει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την πρωτοποριακή εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας, που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας από το Τμήμα μας. Μελλοντικά η τεχνολογία αυτή ανοίγει το δρόμο για επιδιορθώσεις δομικών καρδιοπαθειών, χωρίς ανάγκη γενικής αναισθησίας και με ακόμη συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο.»