Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα: 10 χρόνια μετά

Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα: 10 χρόνια μετά

Έρευνα από το «Άλμα Ζωής» & το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LabHTA) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πραγματοποιούν έρευνα με τίτλο: «Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα: 10 χρόνια μετά»

H  έρευνα αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2014 με τίτλο «Το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα», μέσα από την οποία αναδείχθηκαν σημαντικές πτυχές του φορτίου της νόσου στην Ελλάδα και διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση του «ταξιδιού» των γυναικών με τον καρκίνο μαστού.

Στόχος της έρευνας

Στόχος της παρούσας έρευνας δέκα χρόνια μετά, είναι να αποτυπώσει το «ταξίδι» των γυναικών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, από το πρώτο εύρημα/σύμπτωμα έως και το στάδιο της παρακολούθησης, να εντοπιστούν πιθανά εμπόδια, καθυστερήσεις και ανισότητες στην πρόσβαση των γυναικών με καρκίνο του μαστού στις υπηρεσίες υγείας καθώς και να σκιαγραφηθεί ο τρόπος που η νόσος έχει επηρεάσει τις ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Συμμετοχή στην έρευνα

Στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα άνω των 18 ετών, η οποία έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού από 1/1/2019 έως 30/6/2023 και τόσο η διάγνωση όσο και οι θεραπείες έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τo κατάλληλο ερωτηματολόγιο. Κάθε συμμετοχή είναι σημαντική καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουμε τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών προς όφελος κάθε ασθενούς με καρκίνο του μαστού στη χώρα μας.

Η έρευνα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της AstraZeneca και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://almazois.gr/erevna-taxidi-asthenwn-karkino-mastou-ellada-10-xronia-meta/