Συμμετοχή της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία του Υπουργείου Εργασίας για τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα( ΕΛΕ.ΑΝ.Α) συμμετείχε με ομιλία στην εναρκτήρια εκδήλωση της  Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας του Υπουργείου Εργασίας για  Ασφαλείς  και  Υγιείς  Χώρους  Εργασίας  2020-2022,  με  κεντρικό  μήνυμα  «Μειώστε  την καταπόνηση» και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που  σχετίζονται  με  την  εργασία.

Φορέας της εκστρατείας είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στη Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA), μόνιμο  όργανο  της  ΕΕ  στον  χώρο  της  Επαγγελματικής  Υγείας  και  Ασφάλειας  (ΥΑΕ),  με  έδρα  το Μπιλμπάο της Ισπανίας.
Ο EU-OSHA διατηρεί ένα δίκτυο επαφών σε όλα τα Κράτη-Μέλη –το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων- που τον εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο, προαγάγουν την αποστολή και τους στόχους  του  και  υλοποιούν  το  έργο  του,  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπονται  στο  Ετήσιο  Πρόγραμμα Εργασίας τους. Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Εστιακός Πόλος υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας.

H European  League  Against Rheumatism (EULAR)  αποτελεί  έναν  από  τους  επίσημους  εταίρους  της  εκστρατείας  σε  πανευρωπαϊκό επίπεδο  και η  ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α ως αποκλειστικό μέλος της Eular, όσον αφορά τους ασθενείς στην χώρα μας, θα είναι εταίρος του Εθνικού Εστιακού Πόλου για την προαναφερόμενη εκστρατεία.

Η κα Αθανασία Παππά με την παρουσίαση της «Επαγγελματική Ζωή και τα Προβλήματα των Ατόμων με Ρευματικά Νοσήματα», τόνισε  την έκταση του προβλήματος, τις αιτίες και τις επιπτώσεις των μυοσκελετικών παθήσεων, την αποτελεσματικότητα της έγκαιρης παρέμβασης που κάνει την διαφορά στον τομέα του χώρου εργασίας, στο σύστημα πρόνοιας αλλά και στο σύστημα υγείας, καταθέτοντας στο τέλος μια σειρά προτάσεων για πολιτικούς, εργοδότες, ιατρούς και άλλους φορείς.

Μεταξύ των άλλων  ανέφερε στην ομιλία της : « Η υφιστάμενη επιβάρυνση της Ευρώπης από τις μυοσκελετικές παθήσεις είναι σημαντική. Κοιτώντας μπροστά, η εντατικοποίηση της εργασίας, η δημογραφική γήρανση και τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας αποτελούν, για τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον, παράγοντες κινδύνου μυοσκελετικών παθήσεων για τον πληθυσμό που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία. Η αποτυχία να βελτιωθούν οι πρακτικές στο χώρο εργασίας, οι κλινικές παρεμβάσεις, η παροχή κοινωνικής πρόνοιας, σημαντικά θέματα απασχόλησης, καθώς και οι πολιτικές για την υγεία και την απασχόληση –τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών, θα σημαίνει ότι κινδυνεύουμε να καταδικάσουμε ακόμα μια γενιά Ευρωπαίων εργαζόμενων σε αβέβαιες προοπτικές απασχόλησης, ανεργία και κακή ποιότητα διαβίωσης. Ωστόσο, με έγκαιρη, συντονισμένη και εστιασμένη δράση τώρα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι πολλοί περισσότεροι από τους μελλοντικούς εργαζόμενους στην Ευρώπη θα είναι «Ικανοί για Εργασία»

Επιγραμματικά οι προτάσεις της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α:

 • Καλύτερα στοιχεία για τις μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας θα πρέπει να επιτρέπει στους εργαζόμενους με μυοσκελετικές παθήσεις να παραμένουν στην εργασία τους.
 • Προώθηση και επιβολή νομοθεσίας για περιβάλλον εργασίας που να μπορεί να υποδεχθεί εργαζόμενους με μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Προώθηση παραδειγμάτων καλών προληπτικών πρακτικών στον χώρο εργασίας.
 • Η Οδηγία της ΕΕ για τα μυοσκελετικά προβλήματα θα πρέπει να αναγνωρίζει τις προϋπάρχουσες μυοσκελετικές παθήσεις. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν μυοσκελετικές παθήσεις, που δεν έχουν προκληθεί από την εργασία τους.
 • Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να:
  • διασφαλίσουν ότι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υποστηρίζονται για να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την ικανότητα για εργασία.
  • Υιοθετήσουν μία Οδηγία που θα προτρέπει τους ιατρούς και τους εργοδότες να εστιάσουν στις ικανότητες που έχουν οι εργαζόμενοι με μυοσκελετικές παθήσεις και όχι στις αναπηρίες και παράλληλα θα βελτιώνει τη ροή πληροφοριών μεταξύ των ιατρών και των εργοδοτών. Εδώ απαιτείται αλλαγή της οπτικής γωνίας προκειμένου να μεταβληθούν η νοοτροπία και η συμπεριφορά απέναντι στην ανικανότητα.
  • Θέσουν ως προτεραιότητα την πρόσβαση των εργαζόμενων με μυοσκελετικές παθήσεις σε φυσιοθεραπείες και ψυχολογική υποστήριξη.
  • Υλοποιήσουν προγράμματα εθνικής περίθαλψης για τα άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις.
 • Οι αξιολογήσεις των τεχνολογιών για την υγεία (Health Technology Assessments -HTAs) θα πρέπει να συνυπολογίζουν τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη των θεραπευτικών αγωγών για τις μυοσκελετικές παθήσεις.