Σημαντικές Διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους Πίνακες Κατάταξης

Σημαντικές Διακρίσεις του ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη «US News – Best Global University Rankings 2021»

Δημοσιεύθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων  «Best Global University Ranking 2021».  Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 257 μεταξύ των 1500 Πανεπιστημίων,  και στην 1η θέση μεταξύ των έντεκα (11) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται στην εν λόγω . Μάλιστα σε σχέση με την περσινή κατάταξη το ΕΚΠΑ βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη κατά  5 θέσεις. Να επισημανθεί ότι σε σχέση με το 2016 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 35 θέσεις (από την θέση 292 στη θέση 257).

Από το σύνολο, πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως,  επιλέχθηκαν αρχικά 1748 Πανεπιστήμια  με την τελική συνολική κατάταξη των 1500 καλύτερων Πανεπιστημίων να καλύπτει ένα εύρος 86 χωρών.  Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτών των κατατάξεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions).

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1500, θα πρέπει  πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης. Στην κατάταξη του 2020 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2014-2018. Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει δημοσιευμένα τουλάχιστον 1500 ερευνητικά τεκμήρια (άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους κ.α) στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1500 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα  (2.5%)
 5. Συνέδρια (2.5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Από τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του «U.S. News & World Report» προκύπτει για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι κατέχει για το 2021 τη θέση 257 παγκοσμίως και είναι το 1ο μεταξύ των έντεκα (11) Ελληνικών Πανεπιστημίων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης.

Πίνακας 1: Θέση και επίδοση των έντεκα (11) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1500  καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  US News – Best Global University Rankings (2021)

Πανεπιστήμιο Παγκόσμια Θέση Θέση στην Ελλάδα Συνολική Επίδοση-Βαθμός
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 257 1 59,8
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 335 2 56,3
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 3 54,5
Πανεπιστήμιο Κρήτης 547 4 48,9
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 599 5 47,7
Πανεπιστήμιο  Αιγαίου 831 6 40,8
Πανεπιστήμιο Πάτρας 840 7 40,6
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1003 8 35,7
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 1078 9 33,9
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1378 10 26,5

Πηγή: US News – Best Global University Rankings

https://www.usnews.com/education/best-global-universities/greece

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη 112η θέση μεταξύ των 593 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings
Έτος Διεθνής Θέση
2020-2021 257/1500
2019-2020 262/1500
2018-2019 279/1250
2017-2018 286/1250
2016-2017 291/1000
2015-2016 292/500

Πηγή: US News – Best Global University Rankings

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί.  Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες.  Παρατίθενται στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο Θέση του ΕΚΠΑ

2021

Θέση του ΕΚΠΑ

2020

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση του ΕΚΠΑ

2018

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)  

635

 

621

 

610

 

708

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)  

201

 

216 202 232
Δημοσιεύσεις(10%) 223 217 199 183
Συγγράμματα  (2.5%) 351 344 377 316
Συνέδρια (2.5%) 458 399 416 380
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)  

421

   453 457 458
Σύνολο αναφορών (7.5%) 212 215 208 196
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)  

224

215 220 199
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)  

 

458

435 462 463
Διεθνείς Συνεργασίες (10%)  

436

 

393

 

344

 

352

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων  

248

225 221 262
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)  

 

163

163 170 167
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)  

 

203

205 251 272

Πηγή: US News – Best Global University Rankings https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens-504988 

Άξιο μνείας το κριτήριο «Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές»όπου το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 163η θέση παγκοσμίως, αλλά και το  «ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές» όπου το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 203η θέση παγκοσμίως, πραγματοποιώντας άνοδο 48 θέσεων σε σχέση με το 2019.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως  στα εξής είκοσι (20) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε τρία από αυτά τα επιστημονικά πεδία το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στο top 100 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως (Μεταδοτικές Ασθένειες, Ογκολογία και Γαστρεντερολογία και Ηπαταλογία)  ενώ   ακολουθούν άλλα τρία επιστημονικά πεδία μέσα στις 110 πρώτες θέσεις παγκοσμίως ( Φαρμακολογία -Τοξικολογία, Καρδιολογία, Ανοσολογία).

Επιπροσθέτως ο Τομέας των «Ανθρωπιστικών Σπουδών» βρίσκεται σε ψηλή θέση (248η παγκοσμίως), Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι  στις Ανθρωπιστικές σπουδές η ερευνητική δραστηριότητα  αποτυπώνεται σε εκδόσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις γνωστές βιβλιομετρικές βάσεις. Επιπροσθέτως δεν υπάρχει εργαστηριακή έρευνα η οποία παράγει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και αναφορών.

Τα είκοσι επιστημονικά πεδία που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή κατάταξη (έναντι δεκαέξι το 2020 και δώδεκα το 2019) είναι τα εξής:

 1. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» στην 73η θέση.
 2. Στην «Ογκολογία» (Oncology) στην 96η θέση.
 3. Στην «Γαστρεντερολογία και Ηπαταλογία» (Gastroenterology and Hepatology) στην 98η θέση.
 4. Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 105η θέση.
 5. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 105η θέση
 6. Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 107η θέση.
 7. Στον Τομέα «Δημόσια Περιβαλλοντική και εργασιακή Υγεία» στην 122η θέση
 8. Στον Τομέα της «Χειρουργικής» (Surgery) στην 124η  θέση
 9. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 144η  θέση.
 10. Στον Τομέα «Ενδοκρινολογία και Μεταβολισμός» στην 163η θέση.
 11. Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 190η θέση.
 12. Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 219η θέση.
 13. Στον Τομέα των «Ανθρωπιστικών Σπουδών» (Arts & Humanities) στην 248η θέση
 14. Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική»  (Molecular Biology and Genetics) στην 279η θέση.
 15. Στις  “Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία” (Social Sciences and

Public Health) στην 285η θέση.

 1. Στον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 385η θέση.
 2. Στον Τομέα  «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 424η θέση
 3. Στον Τομέα «Επιστήμες της Υπολογιστών» στην 432η θέση
 4. Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 459η θέση.
 5. Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 464η θέση.

Στο top 10 της Κατάταξης βρίσκονται οκτώ Πανεπιστήμια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ακολουθούν άλλα δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ και το Στάνφορντ. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το πρώτο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αυτό της Οξφόρδης. Στην 17η θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Τορόντο του Καναδά. Στην 25η θέση εντοπίζεται το πρώτο Πανεπιστήμιο από την Αυστραλία αυτό της Μελβούρνης, ενώ αντίστοιχα το πρώτο Ασιατικό Πανεπιστήμιο είναι  το Κινέζικο Tsinghua στην 28η θέση. Η Αφρικανική Ήπειρος εκπροσωπείται από 57 Πανεπιστήμια με πρώτο από αυτά το Πανεπιστήμιο του Κέιπ Τάουν το οποίο βρίσκεται στην 103η θέση.