Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020

To Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, με τίτλο «Δημόσια Υγεία & Πολιτική Οικονομία της πανδημίας COVID-19» θα πραγματοποιηθεί φέτος διαδικτυακά από 7 έως 10 Δεκεμβρίου από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας,.

Στις εργασίες του Συνεδρίου, που αποτελεί κατά γενική ομολογία, το πιο σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με ουσιαστική επίδραση στις πολιτικές υγείας, συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων -αν και αυτή τη φορά εξ αποστάσεως.

Η πανδημία του COVID-19 έχει επιπτώσεις χωρίς προηγούμενο. Η ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας και η δυσκολία των κυβερνήσεων και των δημόσιων αρχών να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά, αναδεικνύουν πρωτοφανή ζητήματα που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων στον υγειονομικό τομέα, αλλά και επιτάσσουν την αναζήτηση αποτελεσματικών απαντήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ευρύτερα της κοινωνίας και οικονομίας.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020 επικεντρώνεται στα δεδομένα και τις προκλήσεις της χώρας μας. Αναλύει τις εμπειρίες και τα μαθήματα από την επιδημιολογία και τη δημόσια υγεία, την υγειονομική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνία, στην ψυχική υγεία, στις ανάγκες για κοινωνική υποστήριξη των μειονοτήτων και των ειδικών πληθυσμών. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα των προβλημάτων και έχει δεσμευθεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά είναι οι λύσεις εφικτές;

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, όπως για παράδειγμα: Επηρεάζεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας; Υπάρχουν επιπτώσεις για τους χρόνιους ασθενείς; Μεγεθύνεται το ποσοστό του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες; Τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του υγειονομικού τομέα στη χώρα; Ποιες είναι οι πολιτικές διαχείρισης της αβεβαιότητας; Ποιες οι επιπτώσεις στις εθνικές πολιτικές για το φάρμακο ή και τις υπηρεσίες υγείας;

Η μακρόχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση των προηγουμένων ετών έχει επιδράσει στις δομές, στη συνοχή και στην ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Σε μια περίοδο προσπάθειας για ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, η πανδημία του COVID-19 επιβάλλει αλλαγή προτεραιοτήτων και την κοινή προσπάθεια όλων μας.