Ολοκληρώθηκε η αλλαγή επωνυμίας για την BAUSCH Health Ελλάδας

Τον Ιούλιο του 2018, ο Παγκόσμιος Φαρμακευτικός Όμιλος “Valeant Pharmaceuticals International Inc.”, μετασχηματίστηκε σε “BAUSCH Health Companies Inc.” Αυτή υπήρξε μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του Ομίλου, μιας και μετά από αυτό το γεγονός, η BAUSCH Health, συνέχισε να αναπτύσσεται, αξιοποιώντας πλήρως τη νέα της δυναμική, με στόχο την επέκταση σε καίριους τομείς της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Αντίστοιχα, η θυγατρική του Ομίλου στην Ελλάδα, BAUSCH Health Ελλάδας, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τις εξελίξεις και υιοθέτησε πλήρως το νέο της όνομα. Κατά την πορεία αυτής της αλλαγής, η BAUSCH Health Ελλάδας ολοκλήρωσε τη νέα της εταιρική ταυτότητα, η οποία περιλαμβάνει νέα «εικόνα» (νέο λογότυπο, κλπ.) και τη νέα εταιρική ιστοσελίδα, www.bauschhealth.gr.

Ως τελευταία, δε, εξέλιξη στη διαδικασία μετασχηματισμού της, η  “BAUSCH Health Ελλάδας» ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, στις 18.11.19, η «PharmaSwiss Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Φαρμάκων» μεταβάλει την εταιρική της επωνυμία σε «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία» με διακριτικό  τίτλο, «BAUSCH HEALTH ΕΛΛΑΣ». Η νέα επωνυμία αντιπροσωπεύει την ηγετική της θέση στην ανάπτυξη και κατασκευή ενός ευρέως φάσματος φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών και OTC προϊόντων, κυρίως στους θεραπευτικούς τομείς της  υγείας των ματιών, της παχυσαρκίας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επίσης, αναμένεται η διείσδυση με καινοτόμα φάρμακα στις θεραπευτικές ενότητες της γαστρεντερολογίας και της δερματολογίας.

Η BAUSCH Health Ελλάδας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στην κοινωνική ευθύνη, αναπτύσσοντας συνεχώς δράσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης κοινού, με πρόσφατη βράβευση στα Health Care Awards, για την Παχυσαρκία.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019, η BAUSCH Health Ελλάδας, σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη, εξέδωσε το πρώτο της Ετήσιο Απολογισμό για το έτος 2018, ούσα η πρώτη θυγατρική της ΒAUSCH Health Companies Inc. η οποία προβαίνει σε ανάλογη πρωτοβουλία. Μέσω αυτού, η εταιρεία επιτυγχάνει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών της για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και, παράλληλα, ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις για δημοσίευση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ο Απολογισμός ακολουθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 26000, το οποίο παρέχει αξιόπιστη αποτύπωση της στρατηγικής και των δράσεων της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία της κοινωνίας και την χρηστή εταιρική διακυβέρνηση. Με την έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού 2018, η BAUSCH Health Ελλάδας συνδέει τις δραστηριότητές της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξή τους. Ο Ετήσιος Απολογισμός 2018 της BAUSCH Health Ελλάδας θα είναι σύντομα διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα www.bauschhealth.gr και στη βάση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Database). Αρωγός στην υλοποίηση του Ετήσιου Απολογισμού 2018 ήταν η συμβουλευτική εταιρεία Global Sustain.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 2019, η BAUSCH Health Ελλάδας αναδείχθηκε μια από τις κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, στην κατηγορία 50 – 250 εργαζομένων, στην έρευνα Best WorkPlaces 2019. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει ότι η BAUSCH Health Ελλάδας αποτελεί μια ανθρωποκεντρική εταιρεία που έχει θέσει τους εργαζόμενους στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας συνειδητά σε αυτούς.