Οι Επισκέπτες Υγείας στην πρώτη γραμμή για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Οι Επισκέπτες Υγείας, είναι παρόντες για την διασφάλιση της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας  είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Επισκέπτη Υγείας.

Στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε  κατά την οποία όλοι οι πολίτες θα πρέπει να υιοθετήσουν νέες στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Επισκέπτες Υγείας δραστηριοποιούνται στην κοινότητα (δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σχολεία, εργασιακούς χώρους, Δήμους και τα προγράμματα αυτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας ατόμων με χρόνια νοσήματα και ανατροφοδότησης του θεράποντα ιατρού, κ.ά.) και ενδεικτικά, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας με έμφαση στην τήρηση και προώθηση των μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, πλύσιμο χεριών, φυσική απόσταση), καθώς και στην προώθηση και διενέργεια εμβολιασμών κατά της γρίπης, ο οποίος ξεκινά σε λίγες μέρες, αλλά και αργότερα του εμβολίου κατά του νέου κορωνοϊού.

Είναι σημαντικό κάνοντας μία αναδρομή να θυμηθούμε ότι ο Επισκέπτης Υγείας ξεκίνησε παρέχοντας υγειονομική διαφώτιση στον πληθυσμό και υπήρξε καταξιωμένος επαγγελματίας υγείας στη συνείδηση του κάθε πολίτη. Αποτελεί τον επαγγελματία υγείας, ο οποίος κατεξοχήν δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την προαγωγή υγείας του πληθυσμού στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις. Οι ακαδημαϊκές εξελίξεις, με τη δημιουργία της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει οδηγήσει σε επικαιροποίηση και εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου του και ως εκ τούτου του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην προαγωγής της υγείας της κοινότητας.

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και έρευνα. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, στελεχώνουν τις δομές της κοινότητας και τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα και παρεμβάσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης και προαγωγής υγείας, όλα όσα αποτελούν και σημερινά ζητήματα (ή ακόμη και αιτήματα) της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι τρέχουσες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19 απαιτούν την προσοχή όλων και την ενίσχυση των δράσεων στην κοινότητα, για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας.