Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Η βουβωνοκήλη είναι η συχνότερη μορφή κήλης. Εμφανίζεται κυρίως στους άνδρες, 25% πιθανότητα ανάπτυξης, εν αντιθέσει με τις γυναίκες όπου το ποσοστό είναι 5%. Πρόκειται για πάθηση το κοιλιακού τοιχώματος στη βουβωνική χώρα, η οποία εντοπίζεται μεταξύ κορμού και μηρού.

«Η ενδοκοιλιακή πίεση, η οποία ασκείται από έντονη άρση βάρους, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, χρόνιο βήχα, δυσκοιλιότητα κ.ά., αποτελούν πιθανά αίτια δημιουργίας της βουνωνοκήλης», εξηγεί ο Γιώργος Ευσταθίου, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΛΗΤΩ. «Επιπρόσθετα», συνεχίζει, «μία παρελθούσα χειρουργική επέμβαση ή ένας τραυματισμός μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες εμφάνισής της».

Συμπτώματα βουβωνοκήλης

Τα συνήθη συμπτώματα της βουβωνοκήλης, τα οποία οδηγούν τον ασθενή στον ιατρό, είναι ο πόνος υπό πίεση, η διόγκωση στη βουβωνική περιοχή ή στο όσχεο (όπου σε συνθήκες ηρεμίας μπορεί να υποχωρήσει ή να εξαφανιστεί), στην ορθοστασία ή κατά την ανάπαυση στο τέλος μιας απαιτητικής ημέρας. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να μην παρουσιάζονται καθόλου συμπτώματα με ελάχιστη ή και καθόλου διόγκωση στη βουβωνική περιοχή. 

«Η κλινική εξέταση σε όρθια ή ύπτια θέση, συνήθως αρκεί για τη διάγνωση της βουνωνοκήλης, καθώς ο γιατρός θα ψηλαφήσει την περιοχή και θα ελέγξει για τυχόν εξόγκωμα. Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί η διενέργεια περαιτέρω απεικονιστικών εξετάσεων (π.χ. υπερηχογράφημα μαλακών μορίων). Με βάση τα παραπάνω, αναγνωρίζεται τόσο το είδος της βουνωνοκήλης όσο και η θέση και η βαρύτητά της.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, οι κήλες χειρουργούνται τόσο για τα συμπτώματα όσο και για τις επιπλοκές τους ενώ αποκλειστική θεραπεία αποτελεί η χειρουργική επέμβαση» σημειώνει ο ειδικός.

Θεραπεία βουβωνοκήλης

«Οι τεχνικές αποκατάστασης της βουβωνοκήλης είναι οι ανοικτές επεμβάσεις, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και οι ρομποτικές επεμβάσεις.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης αποτελεί τον πλέον δημοφιλή τρόπο αντιμετώπισης, κυρίως λόγω των πλεονεκτημάτων της. Σημαντικότερα εξ αυτών αποτελούν η αναίμακτη διαδικασία, ο μηδαμινός μετεγχειρητικός πόνος, η ταχεία ανάρρωση και η άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα, τα χαμηλά ποσοστά υποτροπής αλλά και το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλης (TEP – Totally Extraperitoneal Repair) αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο, η οποία συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των λαπαροσκοπικών/ρομποτικών επεμβάσεων, με τις λιγότερες πιθανές επιπλοκές. Με τη μέθοδο αυτή, το χειρουργείο διενεργείται απευθείας μέσα στο κοιλιακό τοίχωμα (εξωπεριτοναϊκός χώρος) και όχι μέσω της κοιλιακής κοιλότητας όπως στην απλή λαπαροσκοπική επέμβαση» όπως αναφέρει ο κ. Ευσταθίου. 

Επιπλέον πλεονεκτήματα της τεχνικής TEP:

  • Ελάχιστα επεμβατική τεχνική – Μικρότερες τομές στην κοιλιά
  • Χρήση τρισδιάστατων πλεγμάτων (3D), που εφαρμόζουν ακριβώς στην ανατομία της βουβωνικής περιοχής
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Αποφυγή κάκωσης νεύρων και αγγείων της περιοχής
  • Αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης – στην περίπτωση που υπάρχει
  • Διόρθωση επιπλέον κηλών που μπορεί να συνυπάρχουν, με χρήση του ίδιου πλέγματος
  • Άμεση επάνοδος στην καθημερινότητα
  • Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα

Ωστόσο, «η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης αντενδείκνυται σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν υπό γενική αναισθησία, με αιμορροφιλία και νοσήματα που προκαλούν αιμορραγία, που πάσχουν από παχυσαρκία, που έχουν οσχεοβουβωνοκήλες, έχουν υποβληθεί σε προστατεκτομή ή έχουν πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις στην κοιλιά» τονίζει.

«Σε ότι αφορά τη μετεγχειρητική πορεία, συνηθίζεται οι ασθενείς να κινητοποιούνται και να σιτίζονται άμεσα, ενώ λαμβάνουν εξιτήριο σε λιγότερο από 24 ώρες. Τις πρώτες ώρες θα χρειαστεί να χορηγηθούν ήπια αναλγητικά ενώ σε ότι αφορά την επάνοδο στην εργασία συστήνεται άμεσα σε περίπτωση μη χειρωνακτικής εργασίας ενώ σε αντίθετη περίπτωση μετά το πέρας 1-2 εβδομάδων», καταλήγει ο κ. Ευσταθίου.