Καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα στη δημόσια και κοινοτική υγεία

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει 3 καινοτόμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) σε εξειδικευμένα πεδία της Δημόσιας Υγείας.

Το πρώτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας έχει τίτλο Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Πρόεδρο του Τμήματος κα Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων και Δημόσιας Υγείας. Σκοπός του ΜΠΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση της κλασσικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, προγραμμάτων και πολιτικών προστασίας, πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link https://pchepi.uniwa.gr

Το δεύτερο ΜΠΣ έχει τίτλο Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας. Σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Προαγωγής Υγείας παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες κριτικής αξιολόγησης ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αδιαμφησβήτητα προκαλούν ποικίλες επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Αυτές οι δεξιότητες θα καταστήσουν ικανούς πολίτες να συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθορίζοντας έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος  στις επόμενες δεκαετίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link https://pchenv.uniwa.gr

Το τρίτο ΜΠΣ έχει τίτλο Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας-Υγιεινής και Πρόληψης Νόσων. Σκοπός του είναι να παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης ηλικία καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημονική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό link https://pcheld.uniwa.gr