Θετική Φωνή: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η Θετική Φωνή στηρίζει κάθε άτομο που ζει με HIV. Ταυτόχρονα καταδικάζει την
παραπληροφόρηση και κάθε στιγματιστικό και κακοποιητικό λόγο που αφορά τα άτομα που
ζουν με HIV, καθώς και τις ευάλωτες στον HIV κοινωνικές ομάδες.

Τα προβλήματα υγείας, η απώλεια εργασίας, το στίγμα και η περιθωριοποίηση που
βιώνουμε εμείς που ζούμε με HIV, παραμένουν μέχρι και σήμερα εξαιρετικά δυσμενή για να
αντισταθμιστούν από οποιοδήποτε οικονομικό βοήθημα παρέχει η πολιτεία.

Οι άνθρωποι και τα ΜΜΕ που επιθυμούν να μάθουν για τον HIV και το πώς είναι να ζεις με
τον ιό και τις επιπτώσεις του, μπορούν να μιλήσουν ή να ενημερωθούν από τη Θετική Φωνή
και να μην υιοθετούν ή αναπαράγουν αστικούς μύθους που κακοποιούν περαιτέρω ήδη
ευάλωτες κοινότητες, ακόμη και εάν διατυπώνονται από άτομα που ζούνε με HIV. Καμία
έρευνα και καμία μαρτυρία δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.