Η Sobi ολοκληρώνει την εξαγορά της Dova Pharmaceuticals ενισχύοντας το χαρτόφυλάκιό της στον τομέα της αιματολογίας

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) και η Dova Pharmaceuticals, Inc. (Dova) (NASDAQ: DOVA) ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Dova από τη Sobi.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης προσφοράς της Sobi για την αγορά μετοχών της Dova προς $27,50 ανά μετοχή, η Sobi εξαγόρασε όλες τις εναπομένουσες μετοχές της Dova μέσω συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 251(h) του γενικού νόμου περί εταιρειών της Πολιτείας Delaware. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Dova κατέστη εμμέσως θυγατρική της Sobi.

Κατά τον πραγματικό χρόνο της συγχώνευσης και με την επιφύλαξη τυχόν τελειοποιημένων δικαιωμάτων αξιολόγησης, όλες οι υπόλοιπες μετοχές της κοινής μετοχής της Dova που δεν αγοράστηκαν στη δημόσια προσφορά εξαγοράς μετατράπηκαν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των $27,50 ανά μετοχή, καθαρά σε μετρητά, χωρίς τόκους και με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων παρακρατήσεων φόρου, καθώς και ενός μη μεταβιβάσιμου δικαιώματος υπό όρους (Contingent Value Right – CVR) που καταβλήθηκε για τη δημόσια προσφορά εξαγοράς. Η συναλλαγή αποτιμάται σε $915 εκατομμύρια σε πλήρως απομειωμένη βάση.