Η Sobi™ δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση Δραστηριoτήτων και Βιωσιμότητάς της για το 2019

Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2019. Η ενοποιημένη έκθεση συνοψίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και στρατηγική, τις οικονομικές επιδόσεις και τα επιτεύγματα της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Το 2019 ήταν ένα έτος ανταμοιβής για τη Sobi™, καθώς σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς της στρατηγικής μας. Ολοκληρώσαμε το έτος ισχυρότεροι, ως εταιρεία, με ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα και μεγάλη αξία τόσο για τα on-market, όσο και για τα pre-market χαρτοφυλάκιά μας»,  δήλωσε ο Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της  Sobi ™.

Η Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας της Sobi™ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.sobi.com ως αρχείο pdf, καθώς και σε ηλεκτρονική έκδοση.