Η Siemens Healthineers προσφέρει μια ποσοτική εξέταση COVID-19 για τη μέτρηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων

Η Siemens Healthineers ανακοίνωσε ότι η εξέταση αντισωμάτων IgG έναντι του SARS-CoV-2 (sCOVG) έχει αποδειχθεί ότι πραγματοποιεί μέτρηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και έχει επιτύχει σήμανση CE. Η εξέταση είναι μια βελτιωμένη έκδοση της δοκιμασίας η οποία κατέστη διαθέσιμη παγκοσμίως αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Δείχνει την ικανότητα ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων και αναφέρει ποσοτικά αποτελέσματα υπολογίζοντας την ποσότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων που απαντώνται σε ένα δείγμα αίματος ασθενούς. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση στον FDA υπό την Έγκριση Επείγουσας Χρήσης.

Τα εξουδετερωτικά αντισώματα είναι κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της COVID-19 επειδή προστατεύουν τα κύτταρα από τη μόλυνση από τον ιό. Ένας ιός συνήθως προκαλεί μια ανοσοαπόκριση πολλών αντισωμάτων που ενεργούν ως στρατός συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του ιού. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό υποσύνολο αυτών των αντισωμάτων έχουν την ικανότητα να εξουδετερώσουν – να αποτρέψουν τη μόλυνση επιπλέον κυττάρων από τον ιό. Αυτά τα εξουδετερωτικά αντισώματα δημιουργούνται είτε ως ανταπόκριση σε φυσική μόλυνση είτε ως ανταπόκριση στον εμβολιασμό και στη συνέχεια δεσμεύονται στον ιό και αποτρέπουν τη λοίμωξη. Προκειμένου να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η παρουσία αυτών των εξουδετερωτικών αντισωμάτων καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση του πιθανού επιπέδου που απαιτείται για την προστασία από μελλοντικές προσβολές από τον ιό. Η εξέταση αντισωμάτων της Siemens Healthineers θα καταστήσει δυνατή τη γνώση αυτών των πληροφοριών καθώς αναπτύσσονται τα εμβόλια και εξετάζεται η έκθεση στη νόσο COVID-19 έναντι της ανοσοποίησης και του επιπέδου ανοσίας που παρέχει ένα εμβόλιο.

«Στην αρχή της πανδημίας, η επιστημονική κοινότητα έπρεπε να μάθει για τη νόσο COVID-19 και για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκρίνονταν τα ανοσοποιητικά μας συστήματα. Στοχεύσαμε την πρωτεΐνη ακίδα για τις εξετάσεις αντισωμάτων μας, περιμένοντας ότι τα αντισώματα έναντι αυτής της πρωτεΐνης τελικά θα αποδεικνύονταν εξουδετερωτικά», δήλωσε ο Deepak Nath, PhD, Πρόεδρος Εργαστηριακών Διαγνωστικών της Siemens Healthineers. «Επί του παρόντος διατίθενται επαρκή δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι τα αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης ακίδας είναι πράγματι εξουδετερωτικά, ιδιαίτερα εκείνα έναντι της περιοχής δέσμευσης του υποδοχέα ακίδας. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να είναι σίγουροι ότι η εξέτασή μας θα τους βοηθήσει να προσδιορίσουν εάν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς παράγει τα σωστά αντισώματα για να σταματήσει ή να αποτρέψει τη λοίμωξη COVID-19.»

Οι εξετάσεις αντισωμάτων IgG έναντι του SARS-CoV-2 της Siemens Healthineers είναι διαθέσιμες σε μια από τις μεγαλύτερες εγκατεστημένες βάσεις αυτοματοποιημένων αναλυτών ανοσοδοκιμασιών παγκοσμίως και στη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ. Περιλαμβάνονται οι οικογένειες αναλυτών Atellica® Solution και ADVIA Centaur® XP και XPT και τα συστήματα Dimension Vista® και Dimension® EXL™.

Η Siemens Healthineers έχει διακριθεί ως πάροχος ποιοτικών δοκιμασιών συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Εκτός από τις εξετάσεις αντισωμάτων, αντιγόνων και τις μοριακές εξετάσεις SARS-CoV-2, η Siemens Healthineers προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διάγνωσης που θα βοηθήσει στην πρόγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών με COVID-19. Ο εκτεταμένος και διαφοροποιημένος κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει πάνελ αιματολογίας, πήξης, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, φλεγμονών και λοιμωδών νόσων. Οι λύσεις μέτρησης των αερίων αίματος και απεικόνισης από τη Siemens Healthineers παρέχουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα που βοηθούν τους κλινικούς ιατρούς να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19.