Η Siemens Healthineers κυκλοφορεί ταχεία εξέταση αντιγόνων για την ανίχνευση του SARS-CoV-2

Καθώς η κοινωνία δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την πανδημία COVID-19, είναι επιτακτική  ανάγκη για τη δημόσια υγεία να αποτρέψουμε την εξάπλωσή της με μια γρήγορη και απλή εξέταση που απευθύνεται σε όλους. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης, η Siemens Healthineers  πρόκειται να κυκλοφορήσει  μια γρήγορη και εύχρηστη εξέταση αντιγόνων για την ανίχνευση του SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Η ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-19 είναι μια εξέταση που διενεργείται στο σημείο περίθαλψης (point-of-care), δεν απαιτεί εργαστηριακά όργανα ή εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό και παρέχει αποτελέσματα σε 15 λεπτά.

Η εξέταση με σήμανση CE, η οποία έχει αναπτυχθεί και ελεγχθεί από έναν εταίρο της  Siemens Healthineers, επέδειξε 96,72% ευαισθησία και 99,22% ειδικότητα βάσει μιας κλινικής μελέτης 317 ατόμων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας διάφορους χειριστές σε έξι διαφορετικές περιοχές συμπεριλαμβανομένου ενός  νοσοκομείου,  μιας  περιφερειακής κλινικής, μιας πανεπιστημιούπολης και μιας ογκολογικής μονάδας. Η Siemens Healthineers σκοπεύει να καλύψει αυτή τη ζήτηση σε  εξετάσεις, όσο εξελίσσεται η πανδημία. Προβλέπεται η υποβολή της εξέτασης για έγκριση επείγουσας χρήσης από τον FDA.

«Υφίσταται μεγάλη δημόσια ανάγκη για αξιόπιστες εξετάσεις που μπορούν να εντοπίσουν γρήγορα τα άτομα που μεταδίδουν τον ιό και να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του COVID-19, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστες περιοχές και όπου συνήθως παρατηρείται μεγάλη συνάθροιση» δήλωσε ο Christoph Pedain, PhD, Επικεφαλής POC (Point οf Care)  της Siemens Healthineers. «Με την ποιότητα να αποτελεί το βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας της εξέτασης, η κλινική μελέτη για την εξέταση αυτή αξιολόγησε διάφορες κλινικές συνθήκες που μπορεί να αναμένονται κατά την εφαρμογή μιας ταχείας εξέτασης αντιγόνων. Αυτή η ταχεία εξέταση αντιγόνων καθιστά διαθέσιμο τον έλεγχο  πολλών ατόμων  σε μια ευρύτερη ποικιλία τοποθεσιών – ιδιαίτερα όπου απαιτείται η γρήγορη εξέταση ατόμων, όπως τα αεροδρόμια ή όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστηριακά υλικά, όπως τα σχολεία.»

Η ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-19 είναι εύκολο να διενεργηθεί από τους επαγγελματίες υγείας   και παρέχει γρήγορα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Μόλις συλλεχθεί το δείγμα, o  στυλεός εισάγεται μέσα σε έναν σωλήνα με ειδικό υγρό για την εξαγωγή του μορίου στόχου. Αυτό το υγρό στη συνέχεια διανέμεται πάνω σε μια κασέτα εξέτασης και, μέσα σε 15 λεπτά, υποδεικνύεται με σαφήνεια το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.

Εκτός από την ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-19, η Siemens Healthineers προσφέρει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο  διαγνωστικών που  βοηθάει  στην πρόγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών με COVID-19. Η εξέταση αυτή προστίθεται στις 15 σημαντικότερες εξετάσεις που προσφέρει η Siemens Healthineers για την ανίχνευση σοβαρών συμπτωμάτων και την καλύτερη διαχείριση σοβαρών περιστατικών COVID-19. Ο εκτεταμένος και διαφοροποιημένος κατάλογος της εταιρείας περιλαμβάνει εξετάσεις αντισωμάτων και μοριακές εξετάσεις SARS-CoV-2 και πάνελ αιματολογίας, πήξης,  καρδιακών δεικτών,  αναπνευστικών δεικτών, δεικτών φλεγμονών και λοιμωδών νοσημάτων . Τα συστήματα μέτρησης των αερίων αίματος και απεικόνισης από τη Siemens Healthineers παρέχουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα που βοηθούν τους κλινικούς ιατρούς να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19.