Η θεραπευτική άσκηση πρέπει να είναι εξατομικευμένη (personalized)

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή ολοκλήρωσε τις εργασίες του το 29ο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας.

Το κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα ως μέσον πρόληψης, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας.

Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου είναι:

  • Η αξία της θεραπευτικής άσκησης, αλλά και της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση πλήθους παθολογικών καταστάσεων (όπως είναι μυοσκελετικά, νευρολογικά, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, ψυχικές νόσοι, μεταβολικά νοσήματα, διαβήτης, καρκίνος κλπ), καθώς και στα συστήματα υγείας, είναι τεκμηριωμένη και αδιαμφισβήτητη.
  • Η άσκηση, ιδιαίτερα σε κλινικούς πληθυσμούς, πρέπει να είναι εξατομικευμένη (personalised), αποτελεσματική και ασφαλής.
  • Η επιλογή του είδους της άσκησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε έναν ασθενή, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της άσκησης στον ασθενή (συνταγογράφηση άσκησης), η παρότρυνση και τα κίνητρα που πρέπει να δίνονται στον ασθενή για συμμόρφωση και εφαρμογή της άσκησης, η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του ασθενούς και η προσαρμογή του προγράμματος άσκησης στον ασθενή, αποτελούν μόνο λίγους από τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν τον φυσικοθεραπευτή ως τον πλέον κατάλληλο επιστήμονα υγείας για την εφαρμογή της άσκησης στην αποκατάσταση της υγείας.
  • Η πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας είναι μια συνεχής και δυναμική διαδικασία που απαιτεί τη διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία όλων των επιστημόνων υγείας αλλά και την συνεργασία αυτών με τους ασθενείς.
  • Η εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων και ιδιαίτερα της άσκησης, που είναι ένας ενεργητικός και απαιτητικός τρόπος αποκατάστασης, προϋποθέτει ένα πλήθος παραγόντων, όπως την γνώση, όχι μόνο της άσκησης, αλλά και της παθολογίας του ασθενούς, της φυσικής εξέλιξης της νόσου αλλά και τις προσαρμογές της νόσου. Περαιτέρω δε, απαιτεί την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης συμπτωμάτων κατά την άσκηση, την διαχείριση των συναισθημάτων και της εν γένει ψυχολογίας του ασθενούς, τη φαρμακευτική αγωγή και το πώς επηρεάζει την κλινική εικόνα, αλλά και την ανταπόκριση του ασθενούς στην άσκηση και άλλα πολλά. Σε όλα τα παραπάνω, μόνο ένας επιστήμονας υγείας με κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση τόσο της άσκησης όσο και της παθολογίας, μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά.

Στις εργασίες που παρουσιάστηκαν ενισχύθηκε η άποψη για τον αποκλειστικό ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης σε καρκινοπαθείς, σε χρόνια νοσήματα, σε μεταβολικά νοσήματα και βέβαια σε νευρολογικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, γυναικολογικά, αθλητιατρικά, ψυχικά και άλλα νοσήματα.

Οι νέες πληροφορίες που προκύπτουν από τις τελευταίες έρευνες και μεταφέρθηκαν στους συνέδρους, θα βοηθήσουν τους φυσικοθεραπευτές να καταρτίσουν καλύτερα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης και καλύτερα προγράμματα ομαδικής θεραπευτικής άσκησης.

Στο συνέδριο αποδείχτηκε ο σημαντικότατος ρόλος των φυσικοθεραπευτών στην πρόληψη εκδήλωσης διαφόρων νοσημάτων και καταστάσεων, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ασθενών που συμμετείχαν στα προεδρεία των τραπεζών εργασίας, εξέφρασαν – μέσω των εμπειριών τους – την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στους Έλληνες φυσικοθεραπευτές, ζητώντας παράλληλα την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, για την προώθηση κοινών σκοπών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.