Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ι. Βαρδακαστάνης: Οι πέντε στόχοι της νέας Στρατηγικής για την Αναπηρία στην ΕΕ

Στο εργαστήρι της Επιτροπής των Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία: «Η νέα Στρατηγική για την Αναπηρία», έλαβε μέρος με ομιλία ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του European Disability Forum, στις 28 Οκτωβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο εργαστήρι συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Dolors MONTSERRAT, η Επίτροπος για την Ισότητα Helena DALLI, οι καθηγητές Lisa WADDINGTON και Andrea BRODERICK, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια  Emily O’REILLY, ο Dr. Rolf SCHMACHTENBERG από τη Γερμανική προεδρεία και ο Ι. Δημητρακόπουλος από την Fundamental Rights Agency.

Κατά την ομιλία του ο κ. Βαρδακαστάνης επεσήμανε ότι σε μια εποχή στην Ευρώπη που αυξάνονται οι ανισότητες, και η πανδημία έχει ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις, η νέα Στρατηγική πρέπει να έχει έναν σαφή προϋπολογισμό που να υποστηρίζει την εφαρμογή της. Το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) πρέπει να περιλαμβάνει τις προοπτικές των ατόμων με αναπηρία σε όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο και ειδικότερα σε διάφορα μέσα χρηματοδότησης και εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ: «Τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργούν περισσότερες διακρίσεις!»

Βρισκόμαστε σε μια στιγμή μετάβασης. Είναι μια εποχή που βλέπουμε τα πράγματα πλησιάζουν στο τέλος τους, αλλά και μια δυνατότητα για νέα ξεκινήματα. Η Στρατηγική της ΕΕ για την Αναπηρία 2010-2020, η οποία εγκρίθηκε πριν από την επικύρωση της CRPD από την ΕΕ, ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ΕΕ την επόμενη δεκαετία σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να επιφέρει απτές βελτιώσεις στη ζωή όλων των Ευρωπαίων με αναπηρία που είναι μεταξύ των ομάδων που πλήττονται περισσότερο από τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Έτσι, αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Αυτή η νέα Ατζέντα πρέπει να αφορά όλες τις πτυχές της ζωής ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών με αναπηρία και να καλύπτει τουλάχιστον τους 5 ακόλουθους βασικούς στόχους:

  1. Τερματισμός των διακρίσεων και διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου.
  2. Ελεύθερη κυκλοφορία.
  3. Προώθηση της ισότητας για τα άτομα με αναπηρία και προστασία από κάθε μορφή διάκρισης, βίας και κακοποίησης.
  4. Η ΕΕ πρέπει να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της: στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε όλες τις εργασίες διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής δράσης.
  5. Παράδειγμα δημόσιας διοίκησης: Τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι εγγυώνται επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εσωτερική τους λειτουργία (για υπαλλήλους, προσωπικό, δικαιούχους κλπ.)».