Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εισηγητής ο Ι. Βαρδακαστάνης στη «Διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030»

Εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) είναι ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, σχετικά με την διαμόρφωσης της Ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030.

Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν από την τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2010-2020; Τι θα μπορούσε να αλλάξει ή να βελτιωθεί στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ 2020-2030; Η ΕΟΚΕ διοργάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030», σε μια προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρδακαστάνης μίλησε  με παραδείγματα για το τι επιτυγχάνει η ένταξη της αναπηρίας στις πολιτικές:

Το 2012, περισσότερες από τις μισές (16) εκθέσεις χωρών της Επιτροπής για την ΕΕ2020 δεν ανέφεραν την αναπηρία στην ανάλυσή τους. Το 2019, μόνο μία ή δύο δεν την είχαν.

  • Ο αριθμός των συστάσεων σχετικά με την αναπηρία ανά χώρα αυξήθηκε από τρεις το 2012 σε 12 το 2018.
  • Υπήρξαν 57 αναφορές στην Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση του 2019, σε σύγκριση με μόλις 7 το 2013 (αύξηση κάθε χρόνο).

Οι προκλήσεις:

  • Εξισορρόπηση του εύρους της Σύμβασης με το περιορισμένο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ.
  • Οριζόντια ένταξη της αναπηρίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της
  • Παραγωγή καλύτερων δεικτών και δεδομένων σχετικά με την αναπηρία για την ισότητα των δεδομένων και για την υποστήριξη κοινών στόχων πολιτικής.
  • Τομείς – στόχοι όπου η κοινή προσπάθεια μπορεί να κάνει τη διαφορά και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη.
  • Ενίσχυση της δομής, των αρμοδιοτήτων και των μελών των συντονιστικών οργάνων.

Οι εργασίες για τη διαμόρφωση της Ατζέντας συνεχίζονται.

Στο περιθώριο των εργασιών για την Ατζέντα, ο κ. Βαρδακαστάνη είχε συνάντηση με την κ. Rosangela Berman Bieler, υπεύθυνη στη UNICEF για τα παιδιά με αναπηρία. Συζητήθηκαν ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία στην Ευρώπη με έμφαση στα δυτικά Βαλκάνια, τα παιδιά πρόσφυγες με αναπηρία κλπ., και σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε κοινή δράση EDF – UNICEF.