Ε.Ε.Φα.Μ.: Υποστήριξη πρωτοβουλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) υποστήριξε την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. Η εν λόγω υποστήριξη είχε τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης για την παραγωγή προστατευτικών ασπίδων προσώπου, οι οποίες διανεμήθηκαν σε δημόσιες υγειονομικές μονάδες και Σώματα Ασφαλείας της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ατομικής προστασίας του προσωπικού.

Ειδικότερα, η Ε.Ε.Φα.Μ. παρείχε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ποσό των €5.000 και κάλυψε μέρος των εξόδων για την αγορά πρώτων υλών για την παραγωγή προστατευτικών ασπίδων προσώπου.

Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Κ. Δ. Σαχαρίδη και σε συνεργασία με την εταιρεία TED3D παρήγαγαν συνολικά 10.000 ασπίδες προστασίας προσώπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση της δράσης είχαν επίσης οι Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης και ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του «Αχιλλοπουλείου» Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, κ. Ηλίας Καραμέτος.

Λίγα λόγια για την Ε.Ε.Φα.Μ.

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει τη συνολική προαγωγή του φαρμακευτικού κλάδου μέσα από την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση, τη διασύνδεση και την ανάδειξη της αξίας των στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας. Μέσα από δικές της πρωτοβουλίες, αλλά και σε συνεργασία με υψηλού κύρους Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχεδιάζει και υλοποιεί ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της Φαρμακοβιομηχανίας και την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ όλων των στρατηγικών εταίρων του χώρου της Υγείας και του Φαρμάκου.