Επιτυχημένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο από τον Σύλλογο Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Συμπληρωμάτων Διατροφής στο πλαίσιο των ενεργειών του για συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Διάθεση και Επικοινωνία Συμπληρωμάτων Διατροφής στο Φαρμακείο- Επιστημονική Τεκμηρίωση & Κανονιστικό Πλαίσιο.

Το σεμινάριο είχε πολύ μεγάλη απήχηση, με 328 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.  Απευθυνόταν σε φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων με σκοπό να παρουσιαστεί και να αναλυθεί το κανονιστικό πλαίσιο εμπορίας και επικοινωνίας των συμπληρωμάτων διατροφής, όπως επίσης το επιστημονικό τους υπόβαθρό και ο ρόλος και η πρακτική τους χρήση από τους ειδικούς υγείας. Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες πλήρη εικόνα του συμπληρώματος διατροφής από το στάδιο της παραγωγής μέχρι την τελική του χρήση. Οι ομιλητές, επιστήμονες με εξειδίκευση στον τομέα τους, παρουσίασαν τα σημερινά δεδομένα της βιομηχανίας και συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες στο τέλος του σεμιναρίου απαντώντας στις ερωτήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια του επιτυχημένου σεμιναρίου, δόθηκε έμφαση στη σημασία των συμπληρωμάτων στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 καθώς επίσης και στον σωστό τρόπο λήψης ιστορικού από τον φαρμακοποιό προκειμένου να χορηγηθεί το κατάλληλο, για την κάθε περίπτωση, συμπλήρωμα. Επιπλέον, ιδιαίτερη μνεία έγινε στις αλληλεπιδράσεις και την συγχορήγηση των συμπληρωμάτων διατροφής αλλά και στην μεγάλη προσοχή που απαιτείται τόσο για την διαφήμιση όσο και για την επικοινωνία τους από τα φαρμακεία. Τέλος, από το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου δεν έλειψε η αναφορά στη συμβολή των συμπληρωμάτων στην πρόληψη διατροφικά συνδεδεμένων παραγόντων κινδύνου αλλά και στο επίπεδο  κανονιστικής ευρωστίας του κλάδου- υπάρχει πλαίσιο πλήρες που καλύπτει όλες τις πτυχές από την σύνθεση και την παραγωγή μέχρι την τελική διακίνηση.

Το σεμινάριο προλόγισαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κος Απόστολος Βαλτάς, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κος Διονύσιος Ευγενίδης καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΕΣΔΙ κος Γιώργος Κωτσιόπουλος. Στη συνέχεια αναλύθηκαν όλα τα παραπάνω ενδιαφέροντα ζητήματα από εγκεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου. Με την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου δόθηκε στους συμμετέχοντες πλήρης Οδηγός Νομοθεσίας για τη διακίνηση και την διαφήμιση συμπληρωμάτων διατροφής από το φαρμακείο.