Ενημερωτική εκδήλωση του “Καλυψώ” στα Τρίκαλα

Το Καλυψώ σε μια πόλη που πρωτοπορεί και ξεχωρίζει. Στα Τρίκαλα! Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019, από 5.30 μ.μ. έως 9 μ.μ. Σας περιμένουμε για ενημέρωση, γνωριμία και συζήτηση.