Σημαντικές Διακρίσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους Πίνακες Κατάταξης

Εκκίνηση λειτουργίας κέντρου “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Το Κέντρο Αρχιμήδης αποτελεί ένα νέο θεσμό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο 2019. Όραμα του Κέντρου Αρχιμήδης είναι να φέρει τη γνώση και την τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας. Σκοπός του είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος μέσα στο οποίο άνθρωποι και πόροι του πανεπιστημίου θα συνδυάζονται με ανθρώπους και πόρους εκτός του πανεπιστημίου προκειμένου να προάγουν την ανάπτυξη και διάχυση της έρευνας και της γνώσης. Το Κέντρο Αρχιμήδης φιλοδοξεί να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη βιομηχανία και παράλληλα να εκκολάψει τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες εν δυνάμει θα δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.  Το Κέντρο Αρχιμήδης στελεχώνεται από εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει δράση στα δύο διακριτά αλλά συμπληρωματικά μεταξύ τους γραφεία:

α) το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και β) τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή.

Στόχος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με την βιομηχανία. Μεταξύ άλλων:

–          εκπαιδεύει την πανεπιστημιακή κοινότητα και υποστηρίζει τις διαδικασίες προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας και της ίδρυσης και ανάπτυξης τεχνοβλαστών

–          αναζητά αποδέκτες της έρευνας και χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από τη βιομηχανία και ενημερώνει τους ερευνητές για χρηματοδοτικά προγράμματα

–          προβάλει τα ερευνητικά αποτελέσματα προς εμπορική αξιοποίηση

Ο επιχειρηματικός επιταχυντής απευθύνεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για να μεταφέρει στην κοινωνία γνώση που παράγεται στο ΕΚΠΑ μέσω της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων. Έχει ξεκινήσει με επτά ομάδες και στοχεύει στην:

–  επιτάχυνση της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά

–  δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων

–  διάδοση της ιδέας της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

–  εκπαίδευση σε όλες τις ομάδες που εισάγονται στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή

–  δημιουργία Δικτύου Μεντόρων διαφόρων ειδικοτήτων

Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο:    http://archimedes.uoa.gr/