Δήλωση της Merck σχετικά με τη δωρεά της ιντερφερόνης βήτα-1α στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για τη μελέτη SOLIDARITY

Ως εταιρεία αφοσιωμένη στην ανθρώπινη πρόοδο και στη διαρκή βελτίωση της ζωής των ασθενών, η Merck δεσμεύεται πλήρως να συνδράμει σε λύσεις που σχετίζονται με παγκόσμιες κρίσεις υγείας, όπως ο COVID-19.

Ως μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας στη μελέτη πιθανών θεραπευτικών επιλογών για τον COVID-19 και της υποστήριξής μας στην ανεξάρτητη έρευνα, η Merck προχώρησε σε δωρεά 290,000 τεμαχίων ιντερφερόνης βήτα-1α στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για να χρησιμοποιηθούν στην παγκόσμια κλινική δοκιμή SOLIDARITY του ΠΟΥ. Η κλινική μελέτη SOLIDARITY διερευνά διάφορες πιθανές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση του COVID-19 και προς το παρόν έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από περισσότερες από 70 χώρες. Αυτή η ενέργεια συμπληρώνει τη δωρεά της εταιρείας μας  που ανακοινώθηκε παλαιότερα για τη διεθνή κλινική δοκιμή DISCOVERY, με χορηγό το γαλλικό ινστιτούτο INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

Η ιντερφερόνη βήτα-1α, στη φαρμακοτεχνική μορφή του ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες ενδείκνυται για τη θεραπεία υποτροπιάζουσας Σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΜΣ).  Μέχρι σήμερα, η ιντερφερόνη βήτα 1-α δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή ως θεραπεία για τον COVID-19 ή για χρήση ως αντι-ιϊκός παράγοντας.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις παγκόσμιες και τις εθνικές υγειονομικές αρχές για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ασθενών που έχουν επηρεαστεί από τον COVID-19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική δοκιμή DISCOVERY επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://presse.inserm.fr/en/launch-of-a-european-clinical-trial-against-covid-19/38737/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική μελέτη SOLIDARITY παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—18-march-2020