Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» αναλαµβάνει ο καθηγητής Γιάννης Εµίρης

Τα καθήκοντα του ως Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» ανέλαβε προσφάτως ο Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών κ. Γιάννης Εµίρης. Ο κ. Εµίρης εξελέγη στη θέση αυτή από διεθνή επιτροπή επιστηµόνων πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών.

Η θητεία του είναι τετραετής και έρχεται µετά από την δεκαετή επιτυχηµένη παρουσία στη θέση αυτή του Καθηγητή στο ΕΚΠΑ κ. Γιάννη Ιωαννίδη. Ο νέος Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής, ήδη µε µακρά εµπειρία ως συνεργάτης στο «Αθηνά», καταλαµβάνει τη θέση αυτή σε µια κρίσιµη περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις της πανδηµίας συνδυάζονται µε νέες ευκαιρίες και πρωτοφανείς δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόµων λύσεων, µέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Ψηφιακών Επιστηµών, για πλήθος ζητηµάτων, µε σηµαντικότερα αυτά της κλιµατικής αλλαγής & αειφόρου ανάπτυξης, της ισότιµης ανοιχτής πρόσβασης σε πόρους και εργαλεία, της οµαλής ένταξης της τεχνητής νοηµοσύνης στις καθηµερινές κοινωνικές και παραγωγικές διεργασίες.

Ο νέος Πρόεδρος, έχοντας καθαρή εικόνα αυτών των προσκλήσεων, αλλά και γνωρίζοντας το δυναµικό του ΕΚ «Αθηνά» δήλωσε:
«Νιώθω τιµή και υπερηφάνεια καθώς αναλαµβάνω τα ηνία του «Αθηνά»! Αποτελεί µια συναρπαστική πρόκληση να φέρω αυτόν τον δυναµικό οργανισµό στο επόµενο επίπεδο, στηριζόµενος σε ένα µοναδικό συνδυασµό επιστηµονικής αριστείας και κορυφαίας καινοτοµίας. Σε συνεργασία µε το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό του Κέντρου, θα εξερευνήσουµε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις
υποστηρίζοντας συγχρόνως ένα ευρύ φάσµα καίριων εφαρµογών.»