Βραβείο για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019

H «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» βραβεύτηκε στα Bravo Sustainability
Dialogue & Awards 2019 για την πρωτοβουλία «Αναβάθμιση των Παιδιατρικών
Τμημάτων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της Ελλάδας» στον πυλώνα
Bravo Society.

τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου
2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο θεσμός BRAVO 2019, αποτελεί έναν θεσμό κοινωνικού διαλόγου για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, που αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες που
υλοποιούνται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Κοινωνίας Πολιτών.

Μέσω των 250 πρωτοβουλιών και των 35.000 ενεργών πολιτών
που συμμετέχουν στο θεσμό BRAVO αναπτύσσεται μια ευρύτερη ενημέρωση και
αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και
εμπειριών από τους Οργανισμούς αυτούς, που συμβάλλουν στη δημιουργία της
ΕΛΛΑΔΑΣ του ΑΥΡΙΟ.